KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Jacob Ladenburg
Professor mso, cand.silv., ph.d.

Jacob arbejder med kvantitativanalyser af betydningen af ændret kvalitet og effektivitet i de kommunale og regionale sektorer, herunder daginstitutioner, folkeskolen, ældreplejen, sundhedsydelser, arbejdsmarkedsstrukturer, tryghedsfaktorer, tværsektorielle prioriteringer mv. Hans primære forskningsområde er økonomiske præferenceanalyser med brug af survey– og registerdata
Udskriv Del på
Telefon: 4249 3610
Telefon: 4249 3610
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: København

Vidensområder

Jacobs arbejder gennemgående med økonomiske analyser på tværs af sektorer, men et særligt fokus på økonomiske præferenceanalyser til at vurdere gevinster/omkostninger forbundet med ændringer i velfærdsydelser/services.

Metoder

Statistiske metoder til måling af præferencer: diskrete valgmodeller, count-modeller, regressions analyser, mv. samt økonomisk evaluering: Cost-effectiveness og cost-benefit.

Baggrund

Jacob er forstkandidat fra 2003 og har en Ph.D. i miljø- og ressourceøkonomi fra Københavns Universitet i 2007. Han var ansat som seniorforsker fra 2008 i det tidligere AKF og inden da som konsulent i COWI og Verdensbanken. 


CV

Uddannelse

Ph.d. Københavns Universitet 2007
Cand.silv. KVL 2003

Ansættelser

Professor MSO VIVE 2017-
Professor MSO KORA 2015-2017
Seniorforsker KORA 2012-2015
Seniorforsker AKF 2008-2012
Konsulent COWI 2007-2008
Konsulent Verdensbanken 2005
Ph.d.-stipendiat KVL og Københavns Universitet 2003-2007
Studentermedhjælper KVL, sektion for økonomi 2001-2003

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1996