KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Iben Emilie Christensen
Projektleder, cand.scient.soc.

Iben Emilie Christensen arbejder primært med brugerinddragelse, særligt med patient-, borger- og fagprofessionelles perspektiv på en række områder såsom akutområdet, nye hospitalsbyggerier, forebyggelse og sundhedsfremme, koordination og sammenhæng samt genoptræning og rehabilitering. 
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3503
Telefon: 4139 3503
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: Aarhus

Vidensområder

Ud over brugerinddragelse har Iben også fokus på organisatoriske problemstillinger i sundhedsvæsenet, som primært handler om kultur- og samarbejdsrelationer blandt sundhedsprofessionelle.

Til Ibens projektrelaterede erfaringer i KORA hører projekter om træning og oplæring af personale til at arbejde i nye hospitalsbyggerier, patienters oplevelse af de nye akutmodtagelser, hospitalspersonales syn på Den Danske Kvalitetsmodel, datadeling på tværs af sektorer, HIV-patienters oplevelse af sygeplejerskekonsultationer, anæstesisygeplejersker i paramedicinerbiler og KOL-patienters oplevelse og udbytte af netværksgrupper efter patientuddannelse.

Metoder

Iben er specialiseret i at anvende forskellige kvalitative metoder, bl.a. fokusgruppeinterview, individuelle interview, deltagerobservation og litteraturanalyse.

Iben har stor erfaring med at designe og gennemføre kvalitative undersøgelser og evalueringer i regi af og på tværs af sygehusvæsenet, almen praksis og kommuner. Her inddrager og kombinerer hun borgeres/patienters og fagpersoners erfaringer og oplevelser med fx forebyggelsesindsatser, behandling, sygdom, forandring og sundhed.

Baggrund

Iben er uddannet sociolog fra Aalborg Universitet med speciale i sundhedssociologi. Hun har været ansat som projektleder i KORA (DSI) siden 2011 og har tidligere arbejdet som projektassistent hos Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Fremforsk, Center for Fremtidsforskning.

Iben har desuden været tilknyttet Medicinsk Afdeling M3 på Silkeborg Centralsygehus som frivillig, hvor hun havde til opgave at tale med patienter og pårørende om, hvad der måtte ligge dem på sinde. Foruden sit arbejde i KORA følger Iben et fag på Master of Public Administration omhandlende organisationsteori og ledelse.CV

Uddannelse

Kandidat i sociologi Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet 2011

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2012-2017
Forskningsassistent Dansk Sundhedsinstitut 2008-2012
Praktikant Fremforsk - Center for Fremtidsforskning 2009
Frivillig Medicinsk Afdeling M3 – Silkeborg Centralsygehus 2004

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011