KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Helle Sofie Wentzer
Seniorforsker, Adjungeret professor, cand.mag. Filosofi og Massekommunikation, ph.d. i informationsvidenskab

Helle har stor erfaring med informations- og kommunikationsteknologiers rolle i innovation af sundhedspraksisser, herunder mediering af samarbejde, identitet, kvalitet og patientforløb.
Udskriv Del på
Telefon: 2342 6361
Telefon: 2342 6361
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: Aarhus

Vidensområder

Helle er seniorprojektleder i KORA og adjungeret professor på Aalborg Universitet i analyse, design og evaluering af ikt-medieret sundhedsydelser. Helle har stærke metodologiske og analytiske kompetencer inden for sundhedsteknologiske problemstillinger, der involverer etik, brugerroller, læring, implementering og organisering.

Helle har forsket i digitalisering af sundhedsvæsenet siden 1997 med særligt fokus på implementering og udvikling i et lærings- og socioteknisk perspektiv. Helles kendskab til sundhedsvæsenet beror dels på mange års vejledning af ikt-projekter og studerende med sundhedsfaglig baggrund, dels på egne analyse- og forskningsprojekter i sundhedsorganisatoriske problematikker.

Helle bidrager jævnligt med manuskript og rådgivning til videovejledninger. Se fx:

Når du som tværkliniker skal i gang med ny teknologi (2014)

Når du som hjemmepatient skal i gang med ny teknologi (2014)

Metoder

Helle benytter sig af en lang række metoder i hendes forskning, herunder metodetriangulering og tværfaglige undersøgelsesdesign. Hun benytter bl.a. casestudier, sociotekniske studier, narrative analyser, multimodale kommunikationsanalyser, dybde hermeneutisk analyse af user-gererated-content, observationsstudier og kvalitative interview.

Baggrund

Helle har gennem 20 år bl.a. arbejdet som lektor og professor MSO på Aalborg Universitet og har som ph.d.-vejleder, formand for bedømmelsesudvalg og medlem af censorkorpset for lægeuddannelser i Danmark beskæftiget sig med forskning i og udvikling af kompetencer i sundhedsvæsenet. 


Udvalgte titler

CV

Uddannelse

Ph.d. i informationsvidenskab Aalborg Universitet 2005
Cand.mag. i filosofi og massekommunikation Århus Universitet 1996
Erasmus-bachelor i medieantropologi Tübingen Universitet 1991

Ansættelser

Seniorforsker VIVE 2017-
Adjungeret professor Aalborg Universitet 2015 –
Professor MSO Aalborg Universitet 2013-2015
Lektor Aalborg Universitet 2008-2011
Censor Århus Universitets Medicinske Fakultet 2010-
Adjunkt Aalborg Universitet 2005-2008
Forsknings- og undervisningsassistent Aalborg Universitet 2003-2004
Ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet 1998-2003
Foredragsholder og underviser Århus Folkeuniversitet, Sygeplejerske Højskolen, Århus Universitet, Videreuddannelsen for Ergo- og Fysioterapeuten i Århus og i Holsterbro 1997-1998
Oversætter Philosophia 1997-1998
Trainee Medieforskningsafdelingen på public-service stationen SWF, Baden-Baden 1992

Tillidsposter

Medlem af Forskerforum Praktisk, social, organisatorisk og teknisk forskning i sundheds-IT 2012
Vidensgruppeleder/-ansøger udviklingsmidler fra AAU’ Humanistiske Fakultets Innovationspulje til støtte for Forsknings-, Undervisnings- og Samarbejdsforløb i Sundhedskommunikation 2011
Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalget for Charlotte Bjørnes: "The patients' health informatics tool - Exploring the possibilities - A Web 2.0 application for men with prostate cancer" Aalborg University Hospital 2011
Bestyrelsesmedlem af V-CHI-fonden www.v-chi.dk 2010-
Medlem af akkrediteringsudvalg for sundhedsinformatik Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU 2010
Leder af Vidensgruppe i Sundhedskommunikation, det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet www.kommunikation.aau.dk/forskning/Forskningsområde/Sundhedskommunikation/ 2009-2011
Bestyrelsesmedlem af Center for Health Communication Aalborg Universitet 2009
Medlem af studieordningsrevisionsgrupper for bachelorprogram i Humanistisk Informatik Institut for Kommunikation, AAU 2009
Ph.d.-vejleder for Anne-Mette Albrechtslund: "Kreativitet og identitet i Onlinefællesskaber" Det Humanistiske Fakultet, AAU 2007-2011
Udvikler af e-lærings portefølje i ’Fagets videnskabsteori’ Aalborg Universitet 2007-11
Bestyrelsesmedlem af HanDiaTek, Network for Handicap, Dialog and Teknologi http://www.handiatek.aau.dk/Styregruppe/ 2007-
Koordinator af Humanistisk Informatik, 1. Semester Institut for Kommunikation, AAU 2006-2011
Formand for Gimming Menighedsråd Gimming 2000-2002

Øvrige profesionnelle aktiviter

Medlem af netværket EDITH - Evaluating Digital Therapy and Health Interventions 2013

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2001