KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Helle Bendix Kleif
ORLOV, Projektleder, cand.scient.soc.

Helle Bendix Kleif er uddannet sociolog og gennemfører projekter inden for områderne beskæftigelse, uddannelse og integration med særligt fokus på forskellige udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Udskriv Del på
Telefon: 3158 7794
Telefon: 3158 7794
Afdeling: VIVE Arbejde og Ældre
Sted: København

Metoder

Helle Bendix Kleif har specialiseret sig i registerbaserede sekvensanalyser – en statistisk metode velegnet til at udforske, beskrive, tematisere og systematisere data. Helle arbejder ligeledes med kvalitativ empiri indsamlet gennem enkelt- og fokusgruppeinterview.


CV

Uddannelse

Cand.scient.soc Aalborg Universitet 2009

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2012-2017
Forskningsassistent AKF 2009-2012
Studentermedarbejder AKF 2008-2009
Praktikant AKF 2007-2008
Studenter-studievejleder Aalborg Universitet 2005-2007

Publikationsliste

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008