KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Hans Skov Kloppenborg
Projektleder, cand.scient.pol.

Hans Skov Kloppenborg har stort sektorkendskab og ind-sigt i styringsudfordringerne på området for udsatte børn og unge.
Udskriv Del på
Telefon: 3369 7736
Telefon: 3369 7736
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: Aarhus

Vidensområder og metoder

Hans arbejder primært med analyser og forskningsprojekter på området for udsatte børn og unge og har et bredt kendskab til området, hvad end det drejer sig om rele-vante registerdata, servicelovens paragraffer, eller hvilke styringsudfordringer der trænger sig på, når en ny socialfaglig indsats skal implementeres i en kommunal prak-sis. Metodemæssigt er Hans bredt funderet og har erfaring med blandt andet omkost-ningsvurderinger, kvalitative interviewundersøgelser og spørgeskemadesign.Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

Mere information
Hans Skov på LinkedIn