KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Hans Hummelgaard
Forsknings- og analysechef, cand.oecon.

Hans Hummelgaard er chef for afdelingen for kvalitet og effektivitet. Han er national projektleder for PISA Danmark og har erfaring med at lede store forskningsprogrammer. Hans har et stærkt fokus på de økonomiske og kvantitative aspekter af en problemstilling på alle sektorområder i kommuner og regioner Read about Hans Hummelgaard in English
Udskriv Del på
Telefon: 4240 8141
Telefon: 4240 8141
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: København

Som chef for afdelingen for kvalitet og effektivitet har Hans Hummelgaard ansvar for en række opgaver i KORA, der handler om at identificere, hvilke offentlige indsatser der virker for hvem og hvornår. Det drejer sig typisk om forskellige former for samfundsøkonomiske analyser, fx cost-benefit- og cost-effectiveness-analyser, hvor der er fokus på, hvilke indsatser der giver størst kvalitet for borgerne i forhold til omkostningerne. 

Hans Hummelgaard har tidligere ledet store forskningsprogrammer og selv forsket i integration af indvandrere, effekten af offentlige indsatser, kommunaløkonomi, sociale forhold mv.

Hans er national projektleder for PISA Danmark. Han er desuden medlem af og tidligere formand for det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), og han er medlem af bestyrelsen for Center for Strategisk Uddannelsesforskning.

Hans Hummelgaard is head of the Quality and Efficiency Department. He has previously led major research programmes and has carried out research in the areas of integration of immigrants, the effects of public efforts, municipal economy, social affairs and others.

In addition to research institutions, Hans Hummelgaard has been employed in the secretariats of the Social Commission and the Danish Economic Council, and he is a member or chairman of several boards and committees.


Hans arbejder i øjeblikket med:

CV

Uddannelse

Cand.oecon Aarhus Universitet 1983

Ansættelser

Analyse- og forskningschef VIVE 2017-
Analyse- og forskningschef KORA 2012-2017
Kst. direktør KORA 2015
Vicedirektør AKF 2008-2012
Forskningschef AKF 2001-2008
Forskningsleder AKF 1993-2001
Specialkonsulent Socialkommissionens sekretariat 1991-1993
Fuldmægtig Det Økonomiske Råds Sekretariat 1986-1991
Forskningsassistent AKF og Institut for Grænseregionsforskning 1983- 1986

Undervisning

Underviser i nationaløkonomi på 2. årsprøve Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1988-1993
Underviser i makroøkonomisk modelanvendelse og økonomisk politik CBS 1988-1993

Tillidsposter

Formand PISA bestyrelsen 2015-
Formand Styregruppen for højkvalitetsdata i Sundhedsdatastyrelsen (tidl. Statens Seruminstitut) 2014-2016
Formand KOR (det Koordinerende Organ for Registerforskning) 2012-2014
Medlem Danmarks Statistiks Brugerudvalg for Kommuner og Regioner 2011-
Medlem Styregruppen for Viden der virker, Social- og Integrationsministeriet 2011-
Medlem Bestyrelsen for Center for Strategisk Uddannelsesforskning 2010
Medlem Styregruppen for National Center for Kompetenceudvikling (NCK) 2008-2011
Medlem PISA bestyrelsen 2007-2015
Formand Styregruppen for Højkvalitetsdata i Danmarks Statistik 2005-
Medlem KOR (det Koordinerende Organ for Registerforskning) 2005-2012, 2014-
Formand Dommerkommité for udvælgelse af prisopgave skrevet med formålet at fremme integrationen i Danmark 2005
Formand Bestyrelsen for forskning i socialt arbejde 2004-2008
Medlem Styregruppen for AMID (Akademiet for Migrationsstudier i Danmark 2001-2008
Medlem Danmarks Statistiks Forskningsudvalg 2001-

Publikationsliste

2018

2017

2012

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995