KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lea Graff
Videnskabelig assistent, cand.soc. i socialt arbejde

Lea Graff beskæftiger sig især med forskning på ældreområdet, herunder evalueringer og effektanalyser af indsatser i den kommunale hjemmepleje i forhold til rehabiliteringsforløb og konkurrenceudsættelse.
Udskriv Del på
Telefon: 6195 8664
Telefon: 6195 8664
Afdeling: VIVE Arbejde og Ældre
Sted: København

Vidensområder

Leas primære vidensområde er det kommunale social- og sundhedsområde, med fokus på hjemmepleje og rehabilitering samt voksne og ældre med funktionsnedsættelser. Lea interesserer sig især for rehabiliteringsindsatser og konkurrenceudsættelse i ældreplejen samt betydningen deraf for borgere og medarbejdere.

Metoder

Lea arbejder primært med kvalitative data og tilgange, fx interview, observationer samt lovgivnings- og dokumentanalyse, oftest i forbindelse med mixed-methods studier. Hun har også erfaring med at anvende validerede dokumentations- og måleredskaber, fx afdækning af omsorgsbetinget livskvalitet ved hjælp af ASCOT-metoden.

Baggrund

Lea har tidligere arbejdet som videnskabelig assistent på Institut for statskundskab på Aalborg Universitet i København. Hun har en baggrund i socialt arbejde, dels som cand.soc. i socialt arbejde fra Aalborg Universitet i 2013, dels fra fire år som socialrådgiver i psykiatrien i Region Sjælland. 


CV

Uddannelse

Cand.soc. i socialt arbejde Aalborg Universitet 2013
Professionsbachelor som socialrådgiver University College Sjælland 2009

Ansættelser

Videnskabelig assistent VIVE 2017-
Videnskabelig assistent KORA 2016-2017
Videnskabelig assistent Institut for statskundskab, Aalborg Universitet 2014-2016
Studentermedhjælper Institut for statskundskab, Aalborg Universitet 2013-2013
Socialrådgiver og primær behandler Region Sjælland 2007-2011

Undervisning

Censor på socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet 2015

Øvrige profesionnelle aktiviter

Presenter på Nordisk Gerontologisk Kongres NKG23 Tampere, Finland 2016
Presenter på European Sociological Association’s (ESA) kongres Ageing In Europe: Beyond The Work-Centered Life Course? Frankfurt, Tyskland 2016
Oplægsholder på Rehabiliteringsforums 8. nationale rehabiliteringskonference Nyborg, Danmark 2015
Scribe for ekspertgruppe under The International Federation of Ageing (IFA) Global Think Tank on Ageing København, Danmark 2015

Publikationsliste

2018

2017

2016