KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Eskild Klausen Fredslund
Projektleder, cand.scient.oecon.

Eskild Klausen Fredslund er erfaren sundhedsøkonom med viden inden for cost-benefit og måling på baggrund af registerforskning. 
Udskriv Del på
Telefon: 3369 7767
Telefon: 3369 7767
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: Aarhus

Vidensområder

Eskild har arbejdet med en række dele af sundhedsvæsenet. For eksempel i en sammenlignende analyse af omkostninger ved behandling i speciallægepraksis og på sygehuse. Denne analyse viste vigtigheden af en tæt kontakt og viden om praksis, samt avanceret udnyttelse af de tilgængelige registre. Eskild har også arbejdet med udviklingen på psykiatriområdet og sat fokus på tandlægeområdet.

Metoder

Eskild arbejder primært med udgangspunkt i de danske registre på sundhedsområdet, som sygesikringsregisteret og landspatientregisteret, gerne koblet med baggrundsdata fra Danmarks Statistik eller Sundhedsprofil2010. Eskild laver også omkostningsmålinger i mindre systemer, fx når nye telemedicinske tiltag evalueres.

Baggrund

Eskild startede i Dansk Sundhedsinstitut (nu KORA) i 2010 og har siden fungeret som projektleder på en lang række projekter. Eskild modtog i 2011 rejselegat for matematikere, der dannede grundlag for et forskningsophold på University of Queensland i Australien og City University of New York i USA.CV

Uddannelse

Cand.scient.oecon. (kandidat i Matematik-Økonomi med nationaløkonomisk speciale) Aarhus Universitet 2010

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Ekstern lektor DIS - Danish Institute for Study Abroad 2013-
Projektleder KORA 2012-2017
Projektleder DSI 2010-2012
Undervisningsassistent Aarhus Universitet 2008
Forskningsassistent Aarhus School of Business 2006-2008

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Rejselegat for Matematikere 2014-

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011