KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Britt Østergaard Larsen
Forsker, cand.scient.soc., ph.d.

Britt Østergaard Larsen beskæftiger sig primært med uddannelsesområdet og forebyggelse af kriminalitet, og arbejder især med kvantitative analyser baseret på registerdata.
Udskriv Del på
Telefon: 6166 0386
Telefon: 6166 0386
Afdeling: VIVE Social
Sted: København

Vidensområder

Britt har en stor erfaring med evalueringsopgaver på uddannelsesområdet, hvor hun har undersøgt både folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Hun forsker også i forebyggelse af kriminalitet, herunder betydningen af forskellige former for sanktioner og uddannelse. Britt er tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter i en postdoc-stilling.

Metode

I sin forskning arbejder Britt primært med kvantitative metoder, effektmåling og mikroøkonometriske metoder på register- og survey-data.

Baggrund

Britt er uddannet sociolog og har arbejdet i KORA fra 2008-2013. Hun var derefter ansat i et ph.d.-stipendiat i kriminologi ved Aalborg Universitet, før hun vendte tilbage til KORA i 2017.

Britt Østergaard arbejder i øjeblikket med:


CV

Uddannelse

Ph.d. Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 2017
Cand.scient.soc. Aalborg Universitet 2008

Ansættelser

Forsker VIVE 2017
Forskningsassistent KORA 2017
Ph.d.-stipendiat i kriminologi Aalborg Universitet 2013-2017
Forskningsassistent AKF/KORA 2008-2013
Videnskabelig assistent Aalborg Universitet 2008
Studentermedhjælp Aalborg Universitet 2006-2007
Studenterunderviser Aalborg Universitet 2005, 2006

Legater og priser

EliteForsk-rejsestipendium Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015

Øvrige profesionnelle aktiviter

Visiting Scholar Institute of Criminology, University of Cambridge 2016
Medlem af Unge+-netværk TrygFonden 2016-
Medlem af AcademiaNet Expert Database of Outstanding Female Academics www.academia-net.org 2015-

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009