KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Betina Højgaard
Projektchef, cand.scient.oecon., ph.d.

Betina Højgaard er sundhedsøkonom og har mange års erfaring med at foretage evalueringer i sundhedsvæsenet.
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3527
Telefon: 4139 3527
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Betina har gennemført en lang række analyser og evalueringer inden for sundhedsområdet. Fokus for evalueringerne spænder fra rene effektevalueringer af fx forebyggelsestiltag til omkostningseffektivitets analyser af forebyggende hjemmebesøg. Betina interesserer sig særligt for omkostninger i sundhedsvæsenet og har erfaring med brug af danske og svenske registre til analyse her af.

Betina har en ph.d. om økonomisk evaluering af forebyggelsesindsatser.

Betina har gennemført opgaver for blandt andet Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Trygfonden og medicinalvirksomheder.

Metoder

Betina anvender registerbaseret sundhedstjenesteforskning, økonomiske evalueringer (CEA,CUA,CBA), cost-of-illness-analyser og andre analyser af omkostninger i sundhedsvæsenet. Derudover har Betina arbejdet med systematiske litteraturstudier, interventionsstudier og spørgeskemaundersøgelser.

Baggrund

Betina begyndte i KORA (daværende DSI) i 2005. Inden da arbejdede hun ved Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning (CAST) og Institut for Miljøvurdering.CV

Uddannelse

Ph.d. i økonomisk evaluering af forebyggelsesindsatser Syddansk Universitet 2015
Kandidateksamen i Miljø- og Naturressourceøkonomi Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2005
Bifag i Idræt Københavns Universitet 1998

Ansættelser

Projektchef KORA 2017
Seniorprojektleder KORA 2015-2017
Projektleder KORA 2012-2015
Projektleder DSI 2005-2012
Projektleder Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, SDU 2005
Studentermedhjælper Institut for Miljøvurdering 2002-2003
Projektchef VIVE 2017-

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2009

2008

2007

2006

  • Nielsen, Anette Søgaard; Ulrik Becker, Betina Højgaard, Anders Blædel Lassen, Marlene Willemann Würgler, Jes Søgaard og Morten Grønbæk (2006): Alkoholbehandling. En medicinsk teknologivurdering. Sammenfatning. København: Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning, DSI Institut for Sundhedsvæsen og Sundhedsstyrelsen, CEMTV.
  • Højgaard, Betina; Jeppe Sørensen og Jes Søgaard (2006): Evidensbaseret forebyggelse i kommunerne. Dokumentation af effekt og omkostningseffektivitet. København: DSI.
Mere information
Betina på LinkedIn