KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Niels Matti Søndergaard
Seniorprojektleder, cand.mag.

Niels Matti Søndergaard arbejder med at gennemføre analyser og evalueringer inden for børne- og ungeområdet med særligt fokus på uddannelsesområdet.

Udskriv Del på
Telefon: 6195 8662
Telefon: 6195 8662
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: København

Vidensområder

Niels har i arbejdsmæssig sammenhæng både beskæftiget sig med grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Et aktuelt fokus er, hvordan skoler og kommuner omsætter de store reformer, der gennemføres på uddannelsesområdet i disse år, og hvad de betyder for elevers og studerendes læring, trivsel, gennemførsel m.m.

Metoder

Metodisk har Niels omfattende erfaring med forskellige undersøgelsesdesign og har arbejdet med alt fra deltagerobservation og kvalitative interview til statistiske analyser af survey- og registerdata. Han er særligt specialiseret i evalueringsteori og er derudover en erfaren proceskonsulent. Forandringsteori er et særligt fokusområde, og han har stor erfaring med at facilitere workshopper og evalueringsforløb bygget op omkring dette værktøj. Niels har lang erfaring som projektleder for store og komplekse undersøgelsesopgaver. 

Baggrund

Niels er uddannet kandidat i samfundsfag og historie fra Københavns Universitet i 2005. Han har tidligere arbejdet som specialkonsulent i metodeenheden på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og som principal consultant (teamleder) i DAMVAD. Derudover har han undervist som ekstern lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet samt været formand for Dansk Evalueringsselskab.  


Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008