KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Niels Jørgen Mau Pedersen
Projektchef, cand. oecon.

Niels Jørgen Mau Pedersens ekspertområder er kommunaløkonomien, kommunernes økonomiske vilkår og finansiering og indpasningen af kommunerne i samfundsøkonomien.  Read about Niels Jørgen Mau Pedersen in English
Udskriv Del på
Telefon: 4110 4773
Telefon: 4110 4773
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Niels Jørgens vidensområder omfatter kommunernes og regionernes finansieringssystemer, udligning af kommuner, bloktilskud, refusioner og kommuneskatter. Niels Jørgen interesserer sig også for, hvordan de forskellige incitamentstrukturer indvirker på kommunernes måde at løse deres opgaver på, og hvordan effektivitet og serviceniveauer påvirkes. Herudover beskæftiger Niels Jørgen sig med makrostyring af kommuner og regioner samt problemstillinger, som vedrører organisering af den offentlige sektor på opgaveniveauer.

Metoder

Niels Jørgen arbejder primært med en kombination af kvalitative/eksplorative og kvantitative/beskrivende metoder, gerne med en komparativ vinkel.

Baggrund

Niels Jørgen har arbejdet med økonomistyring igennem en længere årrække i en amtskommune, i Økonomiministeriet og i Indenrigsministeriet. Han har endvidere arbejdet som forskningsassistent på Aarhus Universitet og som ekstern lektor ved Københavns Universitet i fag vedrørende velfærdsøkonomi, kommunal- og regionaløkonomi og økonomisk politik. Herudover har han arbejdet med projektstyring via formandskab for en række arbejdsgrupper og udvalg.

 

Areas of knowledge

Niels Jørgen works with municipalities and regions’ economy and financing, for instance in the form of municipal taxes, block subsidies and compensation systems. He also looks at how the different incentive structures affect the way municipalities solve their tasks. Moreover, he deals with macro-management of municipalities and regions, as well as issues relating to organisation of the public sector at task level.

Methods

Niels Jørgen primarily works with a combination of qualitative/explorative and quantitative/descriptive methods, often with a comparative angle.

Background

Niels Jørgen has worked with financial management for a considerable number of years in a county council, in the Ministry of Economy and the Ministry of the Interior. Furthermore, he has worked as a research assistant at Aarhus University and as an external lecturer at the University of Copenhagen in subjects relating to welfare economy and municipal and regional economy. He has also worked with project management as chairman of a number of workgroups and committees. 
CV

Uddannelse

Cand.oecon Aarhus Universitet 1982
Juridisk embedseksamen, 1. og 2. år Aarhus Universitet 1976
Faglig uddannelse Lederudvikling, KIOL og Standford 1996/2004

Ansættelser

Projektchef VIVE 2017-
Sekretariatschef Kommunernes Lønningsnævn 2016-
Projektchef KORA 2015-2017
Afdelingschef Social- og Indenrigsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet 2011-2015
Afdelingschef Sundheds- og Indenrigsmin., Indenrigs- og Socialmin. og Velfærdsministeriet 2008-2011
Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet m.fl. 1991-2008
Specialkonsulent Det Økonomiske Sekretariat/DØS, Økonomiministeriet 1989-1991
Fuldmægtig Det Økonomiske Sekretariat/DØS, Økonomiministeriet 1986-1989
Makroøkonom Jyske Bank, Silkeborg 1985-1986
Fuldmægtig Aarhus amtskommune, Økonomisk Afdeling 1982-1985
Forskningsassistent, deltid Aarhus Universitet, Økonomisk Institut 1982-1984

Undervisning

Ekstern lektor Københavns Universitet, Økonomisk Institut 1989-2008
Undervisningsassistent Handelshøjskolen/CBS 1984-1989
Underviser og censor Danmarks Forvaltningshøjskole 1983-1984

Tillidsposter

Medlem Censorkorpset ved Københavns, Syddansk og Aalborg Universiteter 2014-
Medlem Redaktionen af Administrativ Debat 2013-
Medlem/vice-chairman Bureau of OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government 1999-
Formand Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg samt en række øvrige udvalg og arbejdsgrupper 1995-2015
Tillidsmand for chefer, tillidsmand for medarbejdere Økonomiministeriet og Indenrigsministeriet 1989-1990'erne
Formand Regeringens Indvandrerråd 1991-1993

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2013

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1995

1994

1993

1991

1988

Mere information
Niels Jørgen på LinkedIn