KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Niels Ejersbo
Seniorforsker, cand.rer.soc., ph.d.

Niels Ejersbo beskæftiger sig primært med styring, reformer og organisering i kommuner og den offentlige sektor. Han har særligt fokus på udvikling af ledelse, modernisering af den offentlige sektor og offentlig-privat samspil.
Udskriv Del på
Telefon: 6011 3193
Telefon: 6011 3193
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Niels har gennemført forskningsprojekter og analyser af organisationsændringer og modernisering, ledelses- og styringsmodeller i kommuner og i den offentlige sektor generelt. Han har desuden deltaget i internationale forskningsprojekter om kommunal styring og ledelse. Han har en bred ekspertise inden for organisationsteori og offentlig forvaltning.

Metoder

Niels har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder. Han har ligeledes erfaring med og gennemført komparative analyser – nationalt og internationalt.

Baggrund

Niels har en kandidatuddannelse i socialvidenskab og er ph.d. i statskundskab. Han har været lektor i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, SDU, hvor han tillige har været institutleder og ph.d.-koordinator. Hans forskning dækker organisation, styring og ledelse på både kommunalt og statslig niveau.


CV

Uddannelse

Ph.d. i statskundskab Syddansk Universitet 1996
Cand.rer.soc. Odense Universitet 1992

Ansættelser

Seniorforsker VIVE 2017-
Seniorforsker KORA 2015-2017
Ph.d.-koordinator Syddansk Universitet 2010-2014
Institutleder Syddansk Universitet 2003-2008, 2014 (kons)
Visiting scholar Monash University, Melbourne 2008-2009
Lektor Syddansk Universitet 2000-2015
Adjunkt Syddansk Universitet 1996-1999
Visiting scholar University of Maryland 1995
Ph.d.-studerende Odense Universitet 1992-1995

Undervisning

Organisationsteori
Dansk politik og forvaltning
Kommunal politik
Policy studier
Kontraktstyring i den offentlige sektor

Tillidsposter

Medlem af redaktionskomiteen Scandinavian Journal of Public Administration 2005-
Redaktør Bogserien ”Studier i offentlig ledelse og styring” 2012-
Formand for bestyrelsen Svendborg Gymnasium og HF 2014-2015
Medlem af redaktionen Tidsskriftet Politica 2006-2015

Øvrige profesionnelle aktiviter

Public Management review, Governance, Local Government Studies, Public Administration.
Canadian Research Council, Norwegian Research Council.
Ph.d.-bedømmelser: Universitet i Oslo, Universitet i Bergen, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet.
Lektor/adjunkt-bedømmelser: Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet.
Censor ved Statskundskabsuddannelser, Master i offentlig ledelse/MPG, Forvaltning og Samfundsvidenskab.

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996