KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ann-Sofie Brønnum Lund Gregersen
Studentermedhjælper, stud. pæd.

Ann-Sofie studerer pædagogik på Københavns Universitet og interesserer sig for opdragelse, uddannelse og undervisning. Ann-Sofie har beskæftiget sig en del med køn, og hvordan køn produceres og opretholdes i forskellige sammenhænge. Metodisk har Ann-Sofie både arbejdet med produktion af kvalitativ og kvantitativ data. 
Udskriv Del på
Telefon: 4445 5500
Telefon: 4445 5500
Afdeling: Studenter
Sted: København

Vidensområder

Ann-Sofie interesserer sig for opdragelse uddannelse og undervisning, nærmere bestemt hvordan vi i samfundet opdrager og producerer bestemte subjekter. Dette kan være inden for uddannelsesområdet, blandt andet folkeskolen og daginstitutioner, men også andre genstande, såsom frivillige organisationer eller grupper i samfundet som f.eks. prostituerede eller homoseksuelle.

Ann-Sofie har arbejdet en del med køn, og hvordan køn produceres i forskellige sammenhænge. Hun har yderligere arbejdet med læring i organisationer, og hvordan læringsbegrebet er trængt ind i de fleste dele af vores samfund, og hvilken betydning dette har, samt hvordan man i dag måler læring, blandt andet ved PISA-undersøgelser eller nationale test i folkeskolen.

Metoder

Ann-Sofie arbejder primært inden for det kvalitative område, med interview (enkeltinterview, fokusgruppeinterview), deltagerobservation samt dokumentanalyse. Hun har suppleret sin viden med udarbejde af spørgeskemaer samt databearbejdning i SPSS. Ann-Sofie interesserer sig for brugen af mixed methods.

Baggrund

Ann-Sofie studerer pædagogik ved Københavns Universitet. Hun har tidligere været ansat på Københavns Universitet som studentermedhjælper, hvor hun var ansat på et projekt omkring pædagoger og deres faglighed. 

Publikationsliste

2016