KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kira Solveig Larsen
Projektleder, cand.scient.soc.

Kira Solveig Larsen er projektleder og sociolog. I VIVE beskæftiger hun sig primært med uddannelsesområdet og udsatte unge. Kira har et tværfagligt fokus, så hun har kompetencer inden for både kvantitative og kvalitative metoder, men hun har især arbejdet med kvantitative metoder.

Udskriv Del på
Telefon: 9135 6201
Telefon: 9135 6201
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: København

Vidensområder

Kira har et godt kendskab til uddannelsesområdet især erhvervsuddannelsesområdet, herunder erhvervsuddannelsesreformen. Desuden har hun beskæftiget sig med forberedende tilbud til unge, PISA-undersøgelsen, folkeskolekarakterer og specialundervisning. Ud over uddannelsesområdet har Kira erfaring inden for børne- og ungeområdet, herunder udsatte unge, børn i plejefamilier og kriminalitet samt sundhedsområdet.

Metoder

Primært arbejder Kira med kvantitative metoder såsom registerdata og spørgeskemaer, men hun har også erfaring med udarbejdelse og analyser af kvalitative interview, fokusgrupper og observationsstudier.

Baggrund

Kira har arbejdet som projektleder og studentermedhjælper i hhv. VIVE og KORA. De sidste to år har hun bidraget til en tværfaglig evaluering af erhvervsuddannelsesreformen.

I sit speciale undersøgte Kira konsekvenserne af erhvervsuddannelsernes karakterkrav for udsatte unges uddannelsesmuligheder og risiko for kriminalitet.

Kira har arbejdet som forskningsassistent i Rockwool Fondens Forskningsenhed på et projekt om børns sundhed med fokus på fødselsvægt.

Kira arbejder i øjeblikket med:

CV

Uddannelse

Cand.scient.soc. Københavns Universitet 2017

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Studentermedhjælper KORA 2015-2017
Forskningsassistent Rockwool Fondens Forskningsenhed 2012-2014

Publikationsliste

2018

2017

2016