KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Nye indsatser for børn, der har sygdom og død tæt inde på livet

Samtalegrupper for søskende til hjertesyge børn, hospitalscafé for psykisk syge børn og uddannelse af syge børns forældre. Det er blot nogle af de indsatser, som Egmont Fonden støtter med 60 mio. kr. over de næste fire år. KORA skal evaluere, om indsatserne giver børnene den støtte, de har brug for. 

Udskriv Del på
Projektleder: Leif Olsen
Projektperiode: Januar 2015 - juni 2018

Støtte til børnene

Det kan have store konsekvenser for børn og unge at blive berørt af alvorlig sygdom eller død. Det gælder både, når det er barnet eller den unge selv, der bliver berørt, eller når det er deres søskende eller forældre, der er syge eller dør. Egmont Fonden støtter indsatser for denne gruppe børn og unge med 60 mio. kr. over de næste fire år. Der er fokus på at styrke børnenes handlekompetencer og evne til at mestre deres egen svære situation.

De enkelte indsatser varierer både i forhold til, hvad de enkelte programmer indeholder, og hvilke grupper af børn de er rettet mod. Der er både tale om indsatser for hjertesyge børn og deres søskende, hospitalscafeer for psykisk eller somatisk syge børn og unge, og kompetenceudviklingsforløb for både forældre til syge børn og for sundhedspersonalet.

En ny måde at arbejde på som fond

Igennem projekterne ønsker Egmont Fonden at indtage en mere aktiv rolle, end de traditionelt har gjort. Fremfor blot at støtte projekter med økonomiske midler, ønsker fonden at understøtte og udvikle projekterne der, hvor projekterne måske er svage. De ønsker også at aktivere den viden, de har opnået gennem andre projekter. På den måde bidrager de ikke kun med økonomiske midler, men også som sparringspartner og med processtøtte. Derudover har fonden fokus på at sætte forskellige frivillige aktører sammen i nye partnerskaber, hvor fx en organisation med stor erfaring omkring frivillige kan blive koblet sammen med nogen, der ved meget om børn i sorg. Denne vinkel på arbejdet som fond kaldes også for katalytisk filantropi.

Formål

KORA skal evaluere, om de forskellige indsatser hjælper og støtter de børn, der har det svært. Og om det er en styrke for projekterne, at Egmont Fonden støtter dem på denne aktive måde.

Metoder

KORAs evaluering af de enkelte projekter består både af en forandringsteoretisk analyse, en implementeringsanalyse og en effektanalyse ud fra indsatsernes egen dokumentation.

Udvalgte indsatser vil derudover blive evalueret yderligere i form af før- og eftermålinger, interview med målgrupper og fagpersoner og forskellige former for surveys.

Endelig vil KORA gennemføre interview med ledere og medarbejdere i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, bevillingsmodtagere og andre interessenter.

Hvem finansierer: Egmont Fonden
Vidensområde: Børn og unge, Social og Sundhed
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev