KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvordan er de specialiserede tilbud organiseret?

KORA skal kortlægge de specialiserede tilbud til fem målgrupper. Kortlægningen har fokus på organiseringen af tilbuddene og den faglige udvikling.

Udskriv Del på
Projektleder: Leif Olsen
Projektmedarbejdere: Katrine Schepelern Johansen, Hans Knudsen, Nichlas Permin Berger, Grete Brorholt, Toke Nahuel Pepe Grøn, Pernille Hjarsbech og Helle Bendix Kleif
Projektperiode: Januar 2014 - december 2017

Baggrund

Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at få et øget indblik i, hvorvidt målgrupper med specielle problemer og behov har adgang til de rette tilbud af høj nok kvalitet. Det vil sige specialiserede tilbud, rådgivning, støtte og kompensation i forhold til både sundhed, sociale forhold og specialundervisning. De ønsker især at få indblik i tilbuddene til disse fem målgrupper:

  • Særligt skadede spæd- og småbørn.
  • Mennesker med sjældne diagnoser med komplekse behov.
  • Mennesker med sjældne og komplekse kommunikationsbehov.
  • Mennesker med svære spiseforstyrrelser.
  • Mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade.

Formål

KORA skal kortlægge den tværgående organisering og dennes betydning for den faglige udvikling af de specialiserede tilbud til de fem målgrupper, så de modsvarer målgruppernes behov. De specialiserede tilbud bliver kortlagt for perioden 2014-2015. Formålet med kortlægningen er at følge og dokumentere udviklingen og herigennem kvalificere videns- og beslutningsgrundlaget for eventuelle justeringer eller forandringer i organiseringen af de specialiserede tilbud.

Metoder

KORA vil i første omgang gennemgå og analysere den eksisterende viden og data om de specialiserede tilbud. Samtidig vil KORA bede en række eksperter, fx leverandører, sundhedspersonale og forskere, som er tæt på praksis, om at bidrage med deres ekspertvurderinger af organiseringen af de specialiserede tilbud og udviklingen heraf i forhold til de fem målgrupper.

Hvem finansierer: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Social, Sundhed, Arbejdsmarked og uddannelse og Børn og unge
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev