KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Flere i arbejde med mentale handicap

Voksne med mentale handicap, de såkaldte kognitive funktionsnedsættelser, skal have bedre hjælp til at få job og fastholde job på arbejdsmarkedet. Til det formål vil Danske Handicaporganisationer udvikle et nyt koncept med rådgivning og undervisning af de voksne om deres mentale handicap. KORA skal evaluere udvikling, afprøvning og effekter for deltagerne i projektet. 

Udskriv Del på
Projektleder: Leif Olsen
Projektperiode: December 2013 - januar 2018

Baggrund

Personer med handicap er sjældnere i arbejde end befolkningen generelt. Samtidig er der både hos borgerne selv og i jobcentrene begrænset viden om, hvilken betydning kognitive funktionsnedsættelser som hjerneskade, spastisk lammelse, epilepsi, Parkinsons sygdom, autisme, ADHD og udviklingshæmning kan have for tilknytningen til arbejdsmarkedet, og hvilke muligheder der er for rådgivning og forskellige støtteforanstaltninger.

Danske Handicaporganisationer (DH) gennemfører derfor et udviklings- og afprøvningsprojekt, som skal understøtte, at voksne med kognitive funktionsnedsættelser bliver inkluderet på arbejdsmarkedet og fastholder deres arbejde. En række af DHs medlemsorganisationer indgår aktivt i projektet, hvor de i samarbejde med fire jobcentre udvikler og afprøver et systematisk koncept, der bygger på vidensbaseret rådgivning og psykoedukation, som enkelte handicaporganisationer har gode erfaringer med at anvende.

Formål

KORA gennemfører en proces- og effektevaluering af forsøget, der sætter fokus på:

  1. Hvordan opsporing og visitation til projektet finder sted.
  2. Hvordan selve interventionen med det nye koncept om videnbaseret rådgivning og psykoedukation implementeres.
  3. Hvordan samspillet med jobcentrene realiseres.
  4. Hvilke virkninger rådgivning og psykoedukation har for borgerne.

Metode

Evalueringen vil benytte flere forskellige metoder til at dokumentere og analysere interventionens udvikling, implementering og effekter for deltagerne. KORA bruger personlige interview og deltagelse i møder med aktørerne til at evaluere udviklingen af interventionen. Implementeringen dokumenteres og analyseres ved hjælp af registreringsskemaer, spørgeskemaer og fokusgruppeinterview med fagfolk fra jobcentre, de medvirkende handicaporganisationer og borgere. Effekterne dokumenteres via registreringsskemaer og oplysninger fra jobcentrene, samt spørgeskemaer til rådgivere og borgere.

Hvem finansierer: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Samarbejdspartner(e): Danske Handicaporganisationer og fire jobcentre
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Social
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev