KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

LEAP: Ledelsesadfærd og performance

Hvad betyder ledelse for medarbejdernes motivation og for gode og billige offentlige ydelser? Og virker nogle ledelsesformer bedre end andre? Det vil KORA, CBS og Aarhus universitet undersøge i dette projekt.

Udskriv Del på
Projektleder: Lotte Bøgh Andersen
Projektmedarbejdere: Jacob Ladenburg
Projektperiode: Januar 2014 - december 2017

Formål

Projektet undersøger, hvordan ledelsestræning påvirker ledernes ledelsesstil, og hvordan dette igen påvirker, hvor meget og hvor godt offentlige og private organisationer pro-ducerer.

Metode

Projektet har fokus på to typer af ledere: Transaktionelle ledere, som anvender belønning og straf for at opnå den ønskede adfærd hos medarbejderne, og transformative ledere, som søger at påvirke medarbejdernes værdier og motivation.

720 ledere af skoler, skattekontorer, banker, gymnasiale uddannelser og dagtilbud for børn fordeles på forsøgs- og kontrolgrupper. Tre forsøgsgrupper får et års træning i enten transak-tionsledelse, transformationsledelse eller en kombination af de to ledelsesformer. Kontrolgruppen modtager ikke ledelsestræning.

Både de 720 ledere og deres medarbejdere følges tæt via registerdata og spørgeskemaer før og efter ledelsestræningen, hvor forskerne også måler, hvor meget og hvor godt organisationerne producerer.

Baggrund

Intentionen med projektet er at bidrage til større viden om, hvordan ledelse bidrager til, at organisationer opnår sine mål. Det skal også fokusere på, hvad der skal til for at sikre motiverede medarbejdere, så de offentlige ydelser bliver så gode og billige som muligt, og så de private organisationer giver overskud.

Hvem finansierer: Det frie forskningsråd
Samarbejdspartner(e): Anne Bøllingtoft, Christian Bøtcher Jacobsen, Tine Eriksen, Ulrich Thy Jensen & Louise Ladegaard Bro, Aarhus Universitet. Poul Aaes Nielsen, Syddansk Universitet. Ann-Louise Holten Københavns Universitet. Niels Westergaard Nielsen, CBS.
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge og Økonomi og administration