KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Teledialog med anbragte børn og unge

Dette udviklings- og forskningsprojekt udvikler et koncept for brug af teledialog mellem anbragte børn og unge og deres sagsbehandlere. Ideen er, at fx videosamtaler og chat kan styrke aktørernes dialog på en konstruktiv og omkostningseffektiv måde. Men det kæver bl.a. inddragelse af aktørerne i udviklingsarbejdet og overvejelser om, i hvilke situationer teknologien kan bruges.

Udskriv Del på
Projektleder: Leif Olsen
Projektmedarbejdere: Stinne Aaløkke Ballegaard og Danijela Gusak
Projektperiode: November 2013 - januar 2018

Teledialog er interessant, fordi det indeholder et potentiale for forbedring af kontakten mellem sagsbehandlere og anbragte børn og unge. I dag er denne kontakt ofte sporadisk, hvilket begrænser sagsbehandlerens kendskab til barnet/den unge. Dermed mindskes muligheden for at tilbyde relevante indsatser og eventuelt gribe ind i sager, hvor der er brug for det.

Samtidig kan teledialog øge de anbragte børn og unges indflydelse på beslutninger om egne forhold fx gennem en tættere kontakt med deres sagsbehandler.

Konceptudviklingen vil ske i dialog med informationsvidenskabelig forskning, som bl.a. vil undersøge, hvordan it-brug kan designes med inddragelse af sårbare og udsatte grupper, og hvordan teledialog forandrer relationen mellem bl.a. sagsbehandlere og anbragte. Forskningen vil også afdække, hvordan ”sagsbehandlerarbejde”, ”udsat” og ”anbragt” forandres som følge af it-brug.

Projektet udføres i et samarbejde mellem forskere fra KORA og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. Sagsbehandlere og anbragte børn og unge fra otte kommuner vil deltage i udvikling og afprøvning af konceptet. Projektet kan følges på hjemmesiden teledialog.au.dk.

Det samlede projekt ledes af centerleder Peter Lauritsen, lektor, ph.d., ved Aarhus Universitet.

Hvem finansierer: VELUX FONDEN
Samarbejdspartner(e): Center for STS-studier Institut for Informations- og Medievidenskab,
Aarhus Universitet.
Vidensområde: Social, Sundhed og Børn og unge
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev