KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Ny social rolle til biblioteker i yderområder

Bibliotekerne i yderområderne af Danmark har mulighed for at indtage en mere social rolle, hvor de kan sætte gang i nye initiativer i samarbejde med de lokale borgere. Fem biblioteker går forrest og skal eksperimentere med ideen over de næste to år. KORA skal hjælpe med at evaluere projektet og samle op på erfaringerne, så andre yderområder kan få glæde af dem.

Udskriv Del på
Projektleder: Helle Hygum Espersen
Projektmedarbejdere: Leif Olsen
Projektperiode: Februar 2015 - juni 2017

Baggrund

Brønderslev Bibliotek, Morsø Folkebibliotek, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Vesthimmerlands Biblioteker og Aabenraa Bibliotekerne er gået sammen om at udvikle nye måder at nytænke folkebibliotekernes sociale rolle i udkantsområderne. De har en række fælles problematikker omkring en aldrende befolkning, arbejdsløshed og store grupper af socialt udsatte borgere. Bibliotekerne vil udvikle tilbud til nye borgergrupper med svag bibliotekstilknytning ved hjælp af såkaldte co-creation-processer. Det vil sige processer, hvor bibliotekerne skaber nye ting i et ligeværdigt samarbejde med de lokale borgere. På den måde ønsker bibliotekerne at udfylde en ny rolle som katalysator for social værdi og som motor for en styrket samfundsudvikling.

I første omgang har bibliotekerne fokus på seniorer og sårbare børnefamilier, men målgrupperne kan udvides undervejs i takt med, at projektet gør sig erfaringer med metoder, effekt og målgrupper. Efter to års projektperiode vil bibliotekerne levere en model for, hvordan biblioteker kan medvirke til at skabe et bedre samfund og mere liv i yderområderne og samtidig styrke bibliotekers legitimitet som velfærdsinstitutioner, der udfylder en social rolle i lokalområderne.

Formål

KORA bidrager med støtte til løbende evaluering og kvalificering af målemetoder, der kan påvise, hvorvidt målgrupperne oplever øget social værdi. Derudover bidrager KORA med dokumentationsmetoder i forhold til bibliotekernes tilbud samt kvalificering af den afsluttende evaluering, model og et idékatalog.

Metoder

KORA anvender viden om evaluering og målemetoder i forhold til social innovation, der ofte skaber værdi og effekt via relationer, brede samarbejder og udvikling af løsninger sammen med borgerne i stedet for til borgerne.

Hvem finansierer: Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2015
Samarbejdspartner(e): MindLab, Jørgen Møller, Lektor ved Institut for planlægning, Aalborg Universitet og Rejseholdet for Landdistrikter, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge og Social
Kontakt

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder

4050 5674 / hees@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev