KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 5. marts 2015

Ledere med højst 20 medarbejdere skaber bedst trivsel

Udskriv Del på

En leder i en integreret daginstitution har bedst mulighed for at være nærværende og skabe et godt fagligt miljø, hvis hun er direkte leder for højst 20 medarbejdere. De ansatte trives bedst, hvis lederen samtidig formår at sætte en klar retning for institutionen. Det viser en ny rapport fra KORA.

Pædagog med små børn

Når kommunerne slår børnehaver og vuggestuer sammen til store integrerede institutioner med mange børn og mange pædagoger, skal de sørge for, at antallet af ledere passer til antallet af medarbejdere. En ny undersøgelse, som KORA har lavet i samarbejde med Aarhus Universitet med tilskud fra BUPL’s forskningsfond, peger på, at det fungerer bedst, når én institutionsleder er leder for 14-20 medarbejdere. 

- I de mellemstore institutioner kan lederen være synlig og nærværende, både blandt medarbejdere, børn og forældre. Hun kan dermed skabe motivation og sikre, at der er en høj faglig kvalitet. Samtidig er huset stort nok til, at hun kan udnytte medarbejderne mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede, siger projektchef i KORA, Christina Holm-Petersen, som er en af de forskere, som står bag rapporten.

Ledelse på afstand – en svær disciplin

Rapporten er baseret på interview med ledere og medarbejdere i 16 integrerede daginstitutioner samt observationer i halvdelen af institutionerne. I de institutioner, som er med i analysen, har lederen ansvar for mellem 9 og 34 medarbejdere. Og konklusionen er altså, at betingelserne for at fungere godt er bedst i de mellemstore institutioner. 

- Trivslen er generelt højere i de mindre integrerede institutioner end i de store, men trivslen er allerbedst i de mellemstore institutioner.  Alle institutioner oplever dog sygefravær som et problem for den faglige kvalitet og trivslen, siger Christina Holm-Petersen.

Analysen viser også, at det er udfordrende at lede pr. distance. En del kommuner har indført områdeledelse, hvor en områdeleder har ansvar for flere institutioner med hver deres institutionsleder. Det kan bidrage til at skabe ensartet kvalitet på tværs af institutionerne, men mange af medarbejderne oplever, at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har føling nok med, hvad der foregår.

Ledelsesstil er afgørende

Forskerne bag rapporten har også undersøgt, hvad lederens ledelsesstil betyder for trivslen. Og de kan se, at medarbejderne trives bedst og er mest motiverede, når deres leder formidler nogle klare fælles mål og visioner for organisationen og den enkeltes arbejde.

- Det ser ud til, at institutionslederens ledelsesstil er mindst lige så vigtig som antallet af medarbejdere, hun skal lede, når det handler om at skabe motiverede og glade medarbejdere, siger Christina Holm-Petersen.

Hun understreger samtidig, at ledelsesstil og antallet af medarbejdere pr. leder også spiller sammen i den forstand, at et mellemstort ledelsesspænd giver gode muligheder for at udøve og lykkes med en retningsgivende ledelsesstil.

Mere fra samme projekt