KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS

Hvis afstigmatisering af psykisk sygdom skal fastholdes som et vigtigt punkt på dagsordenen fremadrettet, har den landsdækkende EN AF OS-indsats fortsat en vigtig rolle at spille. Det konkluderer KORA, som har undersøgt effekterne af indsatsen, hvis formål er at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom.
Udskriv Del på
Forfattere: Nichlas Permin Berger, Martin Sandberg Buch, Kiki Jørgensen, Pernille Skovbo Rasmussen og Katrine Schepelern Johansen
Udgivet: Juli 2015

Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS

Konklusion

Undersøgelsen tegner et billede af, at EN AF OS’ landsdækkende afstigmatiseringsindsats har skabt en platform, som samler mange forskellige tiltag og indsatser, der adresserer spørgsmålet om stigma og fordomme overfor psykisk sygdom.

Undersøgelsen peger på, at landsindsatsen spiller en væsentlig rolle i det fortsatte arbejde med afstigmatisering af psykisk sygdom og med at forbedre livsvilkårene for mennesker med psykisk sygdom, således at både de individuelle og de samfundsmæssige omkostninger ved stigmatisering kan reduceres. Undersøgelsen peger dermed også på, at hvis afstigmatisering skal fastholdes som et vigtigt punkt på dagsordenen fremadrettet, har EN AF OS fortsat en vigtig rolle at spille.

Nogle af de indsatser, som var med til at understøtte afstigmatiseringsindsatsen gennem 2014, var:

 • EN AF OS’ engagement i DR’s satsning ’Usynligt syg’, som gav mange danskere et kendskab til det at leve med psykisk sygdom
 • Flere hundrede forskellige aktiviteter har bragt EN AF OS’ budskab ud til en mangfoldighed af modtagere
 • Et aktivt ambassadørkorps, der af de mange aktører i EN AF OS opfattes som særdeles vigtigt, og som spiller en vigtig rolle i mange aktiviteter, og hvor deltagelsen også spiller en væsentlig rolle for ambassadørerne selv.

Baggrund

Den landsdækkende afstigmatiseringsindsats EN AF OS blev lanceret i september 2011. Partnerskabet bag EN AF OS består af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og regionerne, TrygFonden, Psykiatrinetværket, KL og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 

Landsindsatsen har til formål at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Indsatsens overordnede vision er ’at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser’ ved at:

 • Øge danskernes viden om psykisk sygdom
 • Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
 • Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig (www.en-af-os.dk).

EN AF OS har fem indsatsområder: 1. Brugere og pårørende, 2. Personale i sundheds- og socialsektoren, 3. Arbejdsmarkedet, 4. Unge, 5. Befolkningen og medierne.

KORAs rapport samler en række forskellige undersøgelser af centrale elementer fra afstigmatiseringsindsatsen:

 • Tal og fakta fra medieindsatsen og anvendte virkemidler: Hvordan har landsindsatsen arbejdet med medierne, og hvad har resultaterne været?
 • Status på kontaktaktiviteter: Strategi i forbindelse med og omfanget af kontaktaktiviteter og udvalgte eksempler på disse
 • Ambassadørkorpset: Ambassadørernes evaluering af deres arbejde i EN AF OS og forslag til forbedringer
 • Sammenligninger med to andre afstigmatiseringsindsatsers erfaringer og resultater: Hvordan ser den danske indsats ud i forhold til den svenske og den engelske?
 • Organiseringen af landsindsatsen: Udvalgte projektdeltageres erfaringer og forslag til forbedringer af EN AF OS’ projektorganisation og samarbejdet på tværs af denne.

Udover at måle resultater og erfaringer, er formålet med undersøgelsen tillige at identificere mulige forbedringer både af organiseringen af indsatsen, virkemidler og rammerne for en eventuel videreførelse af den landsdækkende indsats efter 2015.

Metode

Undersøgelsen er baseret på kvalitative interview med centrale aktører i landsindsatsen, interview med ambassadører, observationer, aktivitetsregistreringer og diverse projekt- og strategidokumenter.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Partnerskabet bag EN AF OS består af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og regionerne, TrygFonden, Psykiatrinetværket, KL og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Hvem har finansieret: EN AF OS kampagnen
Vidensområde: Sundhed