KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser

- betydende socioøkonomiske faktorer

Denne registerbaserede analyse af alle ældre borgere over 65 år viser, at forbruget af sundhedsydelser og hjemmepleje er socialt ulige fordelt. Mænd, enlige og ældre uden uddannelse og med lav indkomst har et højt forbrug af sundheds- og plejeydelser. 

Udskriv Del på

Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser

Konklusion

De gennemsnitlige omkostninger ved ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser stiger med alderen. Ved 80-års-alderen flader omkostningerne ved sundhedsydelser imidlertid ud, mens omkostningerne ved hjemmeplejeydelser fortsat stiger.

Resultaterne af analysen viser, at forbruget af ydelser inden for sundhed og hjemmepleje er socialt ulige fordelt blandt de ældre over 65 år: Mænd, enlige og socioøkonomisk dårligt stillede – ingen uddannelse og lav indkomst – har højere, gennemsnitlige omkostninger og større sandsynlighed for et højt forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser end kvinder, ægtepar/par i øvrigt og socioøkonomisk bedre stillede med høj uddannelse og høj indkomst, når der tages højde for andre betydende faktorer.

Baggrund

Der har de seneste år været øget fokus på sund aldring og ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser. Det skyldes den demografiske udvikling og det faktum, at vi i de næste årtier vil opleve en større andel ældre i befolkningen.

I debatten har der imidlertid været mindre fokus på, hvordan ydelserne inden for sundhed og hjemmepleje fordeler sig blandt de ældre. Fokus i denne rapport er lagt på, hvorledes forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser opgjort i omkostninger fordeler sig mellem forskellige grupper af ældre i Danmark. Og på hvilke socioøkonomiske karakteristika, der har betydning for, om man som ældre har et højt forbrug af sundhedsydelser og hjemmepleje.

Metode

Analysen er baseret på omfattende registerdata indsamlet på individniveau for alle ældre borgere over 65 år i 2012. Analyserne bygger på både deskriptive statistikker, hvor de ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser er estimeret, samt en række regressionsanalyser, der kan identificere de betydende faktorer for, om den ældre borger har et højt eller lavt forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser.

Der er udarbejdet aldersprofiler for alle ældre samt profiler opdelt på socioøkonomiske faktorer udvalgt på baggrund af regressionsanalyserne. 

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Ældre Sagen
Vidensområder: Social, Sundhed