KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Esbjerg Kommune har vanskelige økonomiske grundvilkår og har i de senere år ikke i tilstrækkeligt omfang tilpasset kommunens økonomi til disse. Skal den stigende økonomiske ubalance imødegås, vil det kræve, at Esbjerg Kommune øger indtægterne og/eller reducerer udgifterne. 
Udskriv Del på
Forfattere: Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro
Udgivet: December 2014

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Konklusion

Denne nøgletalsbaserede screening af Esbjerg Kommunes økonomi viser, at Esbjerg Kommune har vanskelige økonomiske grundvilkår, og at disse lægger et pres på kommunens økonomi. Kommunen har et udgiftsbehov, der er ca. 3 procent større end en landsgennemsnitlig kommune.

Analysen viser videre, at Esbjerg Kommune har en tiltagende økonomisk ubalance, der bl.a. kommer til udtryk ved et stigende misforhold mellem, hvor store de skattefinansierede udgifter er i forhold til de indtægter, der skal dække dem. I forhold til andre kommuner har Esbjerg Kommune et beskedent overskud på den løbende drift; har de seneste år haft mindre anlægsinvesteringer end andre kommuner, og har løbende brugt af kassebeholdningen for at kunne finansiere udgifterne.

Analyserne af udgifternes fordeling på udgiftsområder viser, at Esbjerg Kommune bruger relativt mange penge på ældreområdet, den centrale administration og det specialiserede socialområde – og relativt få penge på kommunens veje.

Anbefalinger

Skal den stigende økonomiske ubalance imødegås, vil det kræve, at Esbjerg Kommune øger indtægterne eller reducerer udgifterne. På grundlag af analysen iværksættes i projektets fase 2 dyberegående analyser af serviceniveauet på tre udvalgte områder.

Baggrund

Analysen er igangsat af Esbjerg Kommune med afsæt i Esbjerg kommunes budgetaftale for 2015 med henblik på at få et mere præcist billede af kommunens økonomiske situation og serviceniveauet på velfærdsområderne og administrationsområdet.

Metode

Analysen er baseret på en screening af tilgængelige nøgletal for alle danske kommuners udgiftsbehov, velstand, samlede udgifter og indtægter samt udgiftsfordeling og aktiviteter på 12 overordnede udgiftsområder. Analysen tager ikke højde for eventuelle forskelle i kommunernes konteringspraksis, men danner grundlag for videre analyser, hvor nøgletallene på tre udgiftsområder kvalificeres yderligere med hensyn til forskelle i konteringspraksis og service.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Esbjerg Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev