KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Psykiatrien Region Sjælland og almen praksis
Samarbejde på tværs af det psykiatriske og sociale område er afgørende for at give borgere med psykisk sygdom koordineret og målrettet behandling og støtte. Men det er et samarbejde med udfordringer, der fordrer bestemte spilleregler og forståelse for de rammer, som den ’anden’ sektor arbejder under. Det viser en kortlægning af samarbejdet mellem Vordingborg Kommune, Psykiatrien Region Sjælland og almen praksis.
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch
Udgivet: December 2014

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Konklusion

Kortlægningen giver indblik i, hvorledes medarbejdere fra kommunale og regionale enheder og almen praksis arbejder med og samarbejder om børn, unge og voksne med psykisk sygdom. De enkelte enheder i samarbejdet er bevidste om, at andre enheder – ligesom ens egen – er underlagt rammer, de ikke kan påvirke.

Samtidig har medarbejderne på tværs af enhederne klare ønsker til det gensidige samarbejde:

  • At man modtager information, når der sker noget væsentligt med borgeren i andet regi.
  • At man ’bliver på egen banehalvdel’ og ikke ytrer sig til hverken borgere og pårørende eller andre i samarbejdet om, hvad andre aktører bør tilbyde.
  • At det er nemt at finde ud af, hvem der arbejder med borgeren i andre organisatoriske enheder, og nemt at kontakte andre enheder.
  • At procedurer, standarder og økonomiske styringssystemer er baseret på et fagligt rationale.
  • At de forskellige aktører har mulighed for at komme hos hinanden, hvis det giver fagligt mening.
  • At koordineringen mellem aktørerne bliver bedre, så deres indsatser tilpasses hinanden.

Baggrund

Som led i et fælles tværfagligt projekt ”Sammen om” har Psykiatrien Region Sjælland bedt KORA lave en kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Psykiatrien Region Sjælland og almen praksis.

Formålet med kortlægningen er at få overblik over og indblik i, hvordan der arbejdes og samarbejdes i og på tværs af Vordingborg Kommune, Psykiatrien Region Sjælland og almen praksis.

Metode

Kortlægningen er gennemført via mini-gruppeinterview/enkeltinterview med 22 medarbejdere fra 11 organisatoriske enheder henholdsvis seks kommunale enheder, fire regionale enheder og almen praksis, som på forskellig vis er involveret i forløb omkring borgere med psykisk sygdom.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune
Hvem har finansieret: Psykiatrien Region Sjælland
Vidensområder: Børn og unge, Social