KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

En forskningsoversigt over danske og internationale studier fra 2011-2014
Der er både gode og dårlige erfaringer med at udlicitere offentlige opgaver. De blandede erfaringer gælder både økonomien, kvaliteten i opgaveløsningen og arbejdsvilkårene for medarbejderne. Det viser en omfattende gennemgang af de seneste fire års danske og internationale undersøgelser på området.
Udskriv Del på
Forfattere: Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk og Patricia Thor Larsen
Udgivet: November 2014

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

Konklusion 

Rapporten viser, at erfaringerne med udlicitering er blandede både herhjemme og i udlandet. Desuden konkluderer rapporten, at der stadig findes for lidt viden om, hvornår det kan betale sig at udlicitere ud fra en samlet samfundsmæssig betragtning, og hvordan vi bedst kan tilrettelægge en proces, som sikrer gode resultater. Der er behov for flere analyser, som sammenstiller økonomi og kvalitet, så de samlede effekter kan vurderes.

Rapporten viser bl.a., at:

•    Det er lidt mere usikkert, om udlicitering på de tekniske områder kan betale sig, end man hidtil har troet. Der er både eksempler på store besparelser på op til 40 procent, men også store fordyrelser op til 68 procent. Og alt derimellem.

•    Der er ret sikker dokumentation for, at udlicitering oftest fører til forringelser i medarbejdernes arbejdsvilkår. For eksempel i form af højere arbejdstempo eller lavere jobtilfredshed.

•    Der mangler sikker viden om, hvad udlicitering betyder for kvaliteten i opgaveløsningen.

•    Der er generelt stort behov for at etablere mere viden om effekter af udlicitering.

Baggrund

Forskningsprojektet ”Dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse” er det hidtil største forskningsprojekt i Danmark af erfaringerne med konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Målet er at kvalificere den offentlige debat om konkurrenceudsættelse via uafhængig og forskningsbaseret viden på internationalt topniveau.

Forskere fra en række af landets førende forskningsmiljøer inden for effekter og konkurrenceudsættelse deltager i projektet. Der deltager således forskere fra RUC, KORA, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og CBS.

Projektet er finansieret af en række organisationer på området samt fonde. Det blev sat i gang i foråret 2014 og vil løbe frem til 2016.

Metode

Rapporten er baseret på en systematisk afsøgning af dansk og international forskning. Efter en detaljeret vurdering er i alt 25 danske og internationale undersøgelser fra de seneste fire år kommet med i forskningsoversigten.

Type: Rapport, Delrapport 1
Udgiver: Forskningsprojektet 'Dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver', København
Samarbejdspartnere: RUC og Københavns Universitet
Hvem har finansieret: De Kommunale Chefforeninger, FTF, 3F, LO, FOA, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, Socialpædagogerne, OAO, Uddannelsesforbundets Forsknings-, Udviklings-, Studie- og Rejsefond, Christian Sørensens Mindefond og Roskilde Universitet.
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social, Sundhed, Økonomi og administration
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev