KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kønsforskelle i hjemmeplejen

Mænds og kvinders forbrug af hjemmepleje er markant forskelligt. Dobbelt så stor en andel kvinder som mænd er brugere af den kommunale hjemmepleje. Til gengæld bliver mændene i snit visiteret til flere timers hjemmehjælp end kvinder, viser denne undersøgelse.
 
Udskriv Del på

Kønsforskelle i hjemmeplejen

Baggrund

KORA har på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold undersøgt de mulige forskelle mellem mænd og kvinder, når det gælder tildelingen af hjemmepleje til ældre borgere i Danmark. Rapporten er et led i ministeriets fokus på kønsforskelle ved leveringen af offentlige ydelser.

Konklusion

Især tre resultater fra rapportens analyser er væsentlige:

Kvinder modtager oftere hjemmepleje end mænd

Kvinder har markant højere sandsynlighed for at modtage hjemmepleje end mænd – også når der samtidig kontrolleres for en lang række væsentlige socioøkonomiske og sundhedsrelaterede baggrundsforhold. Til gengæld viser analyserne en tendens til, at mandlige hjemmeplejemodtagere i gennemsnit visiteres til lidt flere timers hjemmepleje end kvindelige.

Forringet helbred i tiden op mod tildeling af hjemmepleje – både hos mænd og kvinder

Sammenligninger af mænds og kvinders helbredsforhold fire måneder forud for visitationstidspunktet viser, at der er et fælles mønster i forbruget af sundhedsydelser for mandlige og kvindelige hjemmeplejemodtagere.

Enlige – og særligt enlige mænd – har større sandsynlighed for at modtage hjemmepleje

Sandsynligheden for at modtage hjemmepleje er signifikant større for enlige ældre end for ældre, der har en ægtefælle. At bo alene påvirker imidlertid ikke mænds og kvinders sandsynlighed for at modtage hjemmepleje i lige stort omfang.

Metode

Datagrundlaget for rapportens analyser er en række registre fra Danmarks Statistik, som indeholder detaljerede oplysninger om de godt og vel 160.000 mænd og kvinder, som i 2010 modtog hjemmepleje i 85 af landets 98 kommuner.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Social, Sundhed