KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Analyse af Center for Hjælpemidlers og Kommunikations bæredygtighed

Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) i Sønderjylland er både økonomisk og fagligt under pres. Det viser KORAs undersøgelse, som har analyseret centerets faglige og økonomiske bæredygtighed.
Udskriv Del på
Forfattere: Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard
Udgivet: Oktober 2014

Analyse af Center for Hjælpemidlers og Kommunikations bæredygtighed

Konklusion

CHK er både økonomisk og fagligt under pres. På kort sigt er centeret bl.a. udfordret i forhold til at opnå budgetbalance. På lang sigt er centeret udfordret af samarbejdskommunernes ønsker om en øget takstfinansiering i stedet for den nuværende finansiering, som overvejende sker via abonnementer. CHK har oplevet en stor reduktion i både budget og stillinger, og yderligere reduktioner vil med den nuværende opgavevifte betyde, at centeret ikke længere vil være fagligt bæredygtigt. Samarbejdskommunernes ønske om øget takstfinansiering og presset på CHKs faglighed betyder, at kommunerne overvejer at hjemtage opgaver fra centret.

Baggrund

Aabenraa Kommune har sammen med Tønder, Sønderborg og Haderslev kommuner bedt KORA analysere den faglige og økonomiske bæredygtighed af Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK). Formålet med undersøgelsen er dels at analysere centerets økonomiske bæredygtighed og give en generel vurdering af de abonnementsfinansierede og de takstfinansierede modeller, og dels at analysere centerets faglige bæredygtighed i relation til eventuelle samarbejdsstrukturer med øvrige regionale hjælpemiddel- og kommunikationscentre.

Metode

Der er gennemført interviews med de fire samarbejdskommuner, med Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) og med Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) i Skive/Viborg. Der er endvidere gennemført nøgletalsanalyser af økonomi- og aktivitetsdata, som de fremgår af CHKs årsrapporter samt af opgørelser udarbejdet af CHK over centerets personaleforbrug (fuldtidsstillinger) opdelt på faglige hovedområder.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Haderslev kommuner.
Vidensområder: Social, Økonomi og administration