KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

KORA har lavet en ny model til, hvordan Viborg Kommune kan fremskrive udgifterne til kommunens ældre borgere. KORA har lavet en ny beregning af udgiften pr. ældre borger, der tager højde for, at de ældre generelt er sundere end tidligere generationer.
Udskriv Del på
Forfattere: Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard
Udgivet: Oktober 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Konklusion

KORAs analyse af Viborg Kommunes demografimodel på ældreområdet viser, at kommunens eksisterende model beregner store udgifter til de ældre sammenlignet med andre kommuner. Det skyldes, at modellen indeholder stort set alle udgifter på ældreområdet. Den justerer altså ikke kun de udgifter, hvor der er en tæt sammenhæng med, hvor mange ældre der er i kommunen.

Anbefalinger

KORA har opstillet en ny model, der tager færre udgifter med i beregningen. De udgifter, der inkluderes, varierer tæt med antal ældre i forskellige aldersgrupper. Den nye beregning tager også højde for, at de ældre har et større behov for pleje og omsorg, jo ældre de bliver. KORA har inddelt de ældre i femårsintervaller, og har derefter beregnet, hvad den enkelte ældre koster i hver aldersgruppe.

Udgiften for hver ældre er beregnet ud fra de udgifter, som kommunen har til de ældre borgere i dag. Beregningen tager dog højde for, at befolkningen generelt bliver sundere og sundere. Det, man kalder for sund aldring. Man forventer altså, at de kommende generationer af ældre generelt set er sundere end tidligere generationer.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om deres udgifter til plejecentre indgår i demografimodellerne. Det afhænger bl.a. af, hvordan kommunen tilpasser antallet af plejehjemspladser. Hvis kommunen løbende justerer antallet af plejehjemspladser i takt med det aktuelle behov, bør udgiften til plejecentrene indgå i modellen. Hvis antallet af plejehjemspladser derimod tilpasses med års mellemrum på baggrund af politiske beslutninger, bør det overvejes, om demografimodellen skal fremskrive udgifter til plejecentrene.

Baggrund

Ligesom et stort flertal af kommunerne oplever Viborg Kommune i dag et stigende udgiftspres på ældreområdet som følge af et stigende antal ældre borgere i kommunen. Kommunen ønskede derfor en opdatering af deres eksisterende demografimodel for at få en så korrekt fremskrivning af udgifterne på ældreområdet som muligt.

Metode

KORA har sammenlignet Viborg Kommunes demografimodel på ældreområdet med modeller i andre kommuner og har analyseret de budgetmæssige konsekvenser ved forskellige alternativer. Analyserne af kommunens økonomi- og omsorgsdata er udarbejdet i tæt samarbejde med medarbejdere i økonomiafdelingen og ældreafdelingen.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Viborg Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration