KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet for Lolland Kommune

Hvordan sikrer man, at midlerne til specialundervisning går til de skoler, der har størst behov? KORA har udarbejdet en tildelingsmodel for Lolland Kommune, som kan hjælpe kommunen med fordeling af midler til specialundervisning mellem de lollandske skoler.
Udskriv Del på
Forfattere: Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen
Udgivet: Oktober 2014

Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet for Lolland Kommune

Konklusion

Resultatet af den statistiske model viser bl.a., at sandsynligheden for at modtage specialundervisning er over dobbelt så høj for drenge som for piger – selv om drengene og pigerne har samme sociale og økonomiske baggrund. Modellen viser også, at særligt forældrenes sociale og økonomiske situation har stor betydning for børnenes sandsynlighed for at modtage specialundervisning. Børn med forældre, der tjener mange penge og er højtuddannede, har lavere sandsynlighed for at modtage specialundervisning end børn af forældre med lavt indkomst- og uddannelsesniveau.

Elever og forældre i Lolland Kommune har en anderledes profil end landsgennemsnittet. Deres sociale og økonomiske baggrund ligger gennemsnitligt på et lavere niveau end resten af landet. På baggrund af elev- og forældresammensætningen i Lolland Kommune vil man derfor forvente, at en stor andel af kommunens elever modtager specialundervisning. Det viser sig også, at Lolland Kommuner henviser væsentligt mere til segregeret specialundervisning end langsgennemsnittet. Kommunens henvisningfrekvens ligger dog omtrent på det niveau, man skulle forvente i en kommune med Lollands demografiske og socioøkonomiske profil.

Befolkningssammensætningen i Lolland Kommune er generelt ret homogen. Sammen med få og store skoledistrikter betyder det, at effekten af socialt differentieret bosætning er udjævnet, og de fordelingsmæssige konsekvenser i budgettildelingsmodellen er da også forholdsvis jævn.


Metode

KORAs model giver et faktabaseret bud på de relative specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i Lolland har. Udgangspunktet for modellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, når man ser på elevernes socioøkonomiske og demografiske baggrund. Det vil sige, at tallene i analysen bl.a. tager højde for forældrenes uddannelse, beskæftigelse og sociale status.

Den statistiske model er baseret på registerdata for alle folkeskoleelever i Danmark. Modellen anvendes til at beregne hver enkelt elevs sandsynlighed for at få specialundervisning i Lolland Kommune, givet deres demografiske og socioøkonomiske karakteristika. Desuden beregnes det samlede antal elever, der forventes at modtage specialundervisning i Lolland Kommune.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Lolland Kommune
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration