KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser

En pilotundersøgelse
For at kunne vurdere, hvor vi får mest for pengene på det sociale område, er der behov for i første omgang at lave en bedre opgørelse over, hvad indsatserne koster. Det er en af anbefalingerne fra en pilotundersøgelse, KORA har foretaget for Socialstyrelsen.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Nielsen Arendt, Iben Bolvig, Hans Skov Kloppenborg og Bo Panduro
Udgivet: September 2014

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser

Der bliver i dag anvendt mange forskellige indsatser for udsatte børn, ældre og hjemløse. Men indsatserne bliver sjældent vurderet på, om effekten, fx i form af at flere hjemløse får egen bolig, børn ikke begår kriminalitet eller at ældre bliver mere selvhjulpne, står mål med indsatsens omkostninger. For at vurdere, om det offentliges midler bliver anvendt bedst muligt, er der derfor et stort behov for at opnå bedre redskaber til sådanne økonomivurderinger.

Socialstyrelsen har derfor bedt KORA om at vurdere mulighederne for at udvikle modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser i kommunerne. Målet er at skabe et standardiseret værktøj, der samler information om prisen på og effekterne af sociale indsatser. Hensigten er, at brugere i den offentlige sektor, uden ekspertviden om økonomisk evaluering, med få input kan opnå et overblik over hvilke sociale indsatser, der er pengene værd.

Konklusioner

En ensartet metode, eller en såkaldt generisk model, giver en ensartet ramme for at lave økonomiske evalueringer af indsatser på socialområdet eller dele heraf. Det kræver:

  • at man kan afgrænse den relevante målgruppe for indsatsen, fx på baggrund af registerbaserede karakteristika
  • at man kan måle effekten af indsatsen og sætte en værdi herpå
  • at man kan opgøre, hvad indsatsen koster i fx arbejdsløn.

På baggrund af pilotstudiet vurderer KORA, at der i dag ikke findes data, der er gode nok til, at man kan afgrænse relevante målgrupper. I dag findes der heller ikke tilstrækkelig viden om værdien af effekter og pris på indsatser, til at disse elementer kan fastsættes på tværs af forskellige sociale indsatser. Det er med andre ord ikke muligt at lave en generisk model for økonomiske evalueringer på socialområdet.

Anbefalinger

I stedet vil KORA anbefale, at der bliver udviklet andre redskaber, der kan være med til at højne kvaliteten og sammenligneligheden af evalueringerne.

En mulighed er at lave et katalog med enhedspriser på det sociale område. Det vil være et praktisk anvendeligt redskab, som det også er realistisk at opbygge. En simpel model er at tage udgangspunkt i, hvad de forskellige personalegrupper på det sociale område tjener i gennemsnit. Det vil også være muligt at beregne gennemsnitsudgifterne for nogle afgrænsede foranstaltninger på socialområdet, fx en døgnanbringelse af et barn.

En anden mulighed er at opbygge vejledninger til, hvordan man laver en økonomisk evaluering. På den måde vil man kunne standardisere metode-, parameter- og datavalg. Det vil øge sammenligneligheden og gennemsigtigheden på tværs af studier og over tid.

Metode

KORA har vurderet mulighederne for at udvikle ensartede metoder til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser i kommunerne, en såkaldt generisk model.

Undersøgelsen er baseret på:

  • en generel diskussion af datamuligheder og begrænsninger, herunder hvilke elementer der bør indgå i en generisk model til økonomisk evaluering
  • to specifikke pilotprojekter, hvor der allerede er foretaget økonomiske evalueringer.
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Social, Økonomi og administration