KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Forsøg med Tydelig Feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Fastholdelse og faglige resultater

KORA har undersøgt, om forsøg med tydelig feedback fra undervisere på erhvervsuddannelsernes grundforløb kan have betydning for, om flere gennemfører deres uddannelse og opnår bedre karakterer. Resultatet er, at forsøget ikke har ført til påviselige ændringer, men at forsøgsdesignet har været velvalgt.

Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen, Henrik Lindegaard Andersen og Mette Slottved
Udgivet: Juli 2014

Forsøg med Tydelig Feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Konklusion:

Undervisere på erhvervsuddannelsernes grundforløb er på forsøgsbasis blevet instrueret i at give tydelig feedback til eleverne på grundforløbet i form af løbende tilbagemelding og dialog om deres arbejdsindsats.

Som en del af forsøget har underviserne modtaget en instruktionseftermiddag og en manual om feedback. De er desuden blevet opfordret til at afholde månedlige opfølgningsmøder med henblik på at intensivere den feedback, eleverne får på deres grundforløb.

Forsøget, som tidsmæssigt og økonomisk har været af begrænset omfang, ser ikke ud til at have påvirket elevernes oplevelse af den feedback, de får fra underviserne. Og der ses derfor heller ingen effekt på fastholdelse og karakterer.

Det er en svær proces at ændre fagfolks praksis, og det kræver derfor en mere længerevarende og sammensat indsats, end tilfældet har været i ’Tydelig feedback’. Det kan fx være kompetenceudviklingsforløb målrettet underviserne af en længere varighed og af en mere omfattende karakter.

Undersøgelsens evalueringsdesign i form af kontrolleret forsøg med brug af registerdata og måling af oplevet deltagereffekt har til gengæld vist sig at være effektiv og vil kunne anvendes i forbindelse med andet forsøgs- og udviklingsarbejde, hvor ønsket er at skabe viden, der kan gøres anvendelig af andre.

Baggrund:

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er højt. Det gælder særligt på grundforløbene, som er erhvervsuddannelsernes indledende del. Samtidig peges der på, at kvaliteten af undervisningen ikke er tilstrækkelig.

Derfor er en lang række tiltag sat i gang, som skal være med til at forbedre kvaliteten i undervisningen. De skal samtidig være med til at sikre, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

National og international forskning peger på, at tydelig feedback fra underviserne er med til at motivere eleverne og skabe engagement. Tydelig feedback kan derfor være med til at forbedre de kompetencer, eleverne forlader uddannelsen med.

Metode:

I forsøget med tydelig feedback på grundforløb undersøger vi, om det har betydning for elevernes oplevelse af feedback, deres faglige resultater og gennemførelse af uddannelsen, at underviserne modtager instruktion og en manual om intensivering af deres feedback til eleverne.

Dernæst vurderer vi, om undersøgelsens design med forsøgs- og kontrolgruppe, brugen af registerdata og test af indsatsens oplevede deltagereffekt kan være anvendelig i fremtidige undersøgelser på uddannelsesområdet.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
Hvem har finansieret: Undervisningsministeriet
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse