KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kommunal ejendomsadministration

Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering af potentialer
Hvordan kan man sammenligne kommunernes administration af ejendomme? Det har KORA undersøgt.
Udskriv Del på
Forfattere: Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh
Udgivet: Juni 2014

Kommunal ejendomsadministration

Konklusion:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har bedt KORA om at levere en såkaldt foranalyse af produktiviteten i den kommunale ejendomsadministration.

Foranalysen giver sit bud på, hvordan en endelig analyse af kommunernes ejendomsadministration kan tage sig ud, og hvordan en sådan analyse mest fordelagtigt kan indsamle sammenlignelige data om produktiviteten.

I foranalysen er ejendomsadministration afgrænset til de fem temaer:

  • Vedligeholdelse
  • Forsyning
  • Renhold
  • Fælles drift
  • Arealudnyttelse

Nogle af disse fem temaer lader sig lettere sammenligne end andre.  Det er fx enklere at udarbejde sammenlignelige nøgletal på forsyningsområdet, end det er på vedligeholdelsesområdet. Analysen gennemgår de forskellige muligheder og udfordringer, man støder på indenfor disse temaer.

Baggrund:

Formålet med foranalysen har ikke blot været at levere et forslag til, hvordan der kan indsamles valide og sammenlignelige data om kommunerens produktivitet, men også at give et bud på, hvordan man kan bruge data til at beregne et produktivitetspotentiale i den kommunale ejendomsadministration – et bud som kan give kommunerne konkret inspiration til produktivitetsforbedringer.

Metode:

Foranalysen er tilrettelagt som en eksplorativ caseanalyse i tre kommuner: Frederikshavn, Næstved og Tønder Kommuner.

KORA har valgt en caseanalyse, fordi det ikke er muligt at indsamle data for kommuners produktivitet på ejendomsadministrationsområdet via nationale datakilder fx registerdata.

Interview og workshop med de tre kommuner er gennemført i løbet af december 2013 og januar 2014, og data fra de tre kommuner er indsamlet og valideret løbende med kommunerne i perioden fra december 2013 til februar 2014.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Økonomi og administration