KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tilkøbsydelser på ældreområdet - litteraturstudie

En systematisk analyse af litteratur på området
Frikommuneforsøget kan åbne op for, at det bliver muligt at tilkøbe ekstra ydelser i den kommunale hjemmepleje og på plejecentre. Erfaringerne på området er dog blandede og viser, at der er grund til at være opmærksom på, hvad der kommer ud af dette forsøg.
Udskriv Del på
Forfattere: Lena Brogaard og Ulf Hjelmar
Udgivet: April 2014

Tilkøbsydelser på ældreområdet - litteraturstudie

Konklusion

De foreløbige erfaringer fra frikommuneforsøget viser, at der hidtil har været en forholdsvis lille efterspørgsel blandt borgerne efter tilkøbsydelser, om end dette kan nå at ændre sig i forsøgsperioden.

Undersøgelser viser dog, at behovet for denne type af ydelser er stigende – særligt efter forskellige typer af praktisk hjælp (som fx forårsrengøring, havearbejde, vinduesvask, strygning, løbe ærinder m.m.), hvor borgerne mener, at den visiterede hjælp ikke er tilstrækkelig.

Der er ydermere eksempler på, at de fastsatte timepriser i kommunen ikke afspejler kommunens reelle omkostninger. Det kan skabe en konkurrenceforvridning (krydssubsidiering), som kan gøre det svært for private leverandører at konkurrere (og overleve) på markedet – og i sidste ende kan det gå ud over kvaliteten i ydelserne. 

Erfaringer viser også, at kommunerne kan forbedre økonomien og samtidig få en bedre kapacitetsudnyttelse, når de kan tilbyde et bredere udbud af velfærdsydelser til de ældre. Det kan dog også skabe et ekstra pres på kommunerne og føre til manglende kvalificeret personale, når forretningsområdet udvides.

Anbefalinger

Otte frikommuner vil i de kommende knapt to år indsamle erfaringer om fordele og ulemper ved at åbne op for tilkøb af service i ældreplejen, og KORA skal i slutningen af 2015 komme med sin endelige evaluering af forsøget.

På den baggrund vil der ske en politisk vurdering af, om denne nye mulighed skal udbredes til alle kommuner, eller om man vil lukke forsøget ned.

Baggrund

Med frikommuneforsøget har frikommunerne fået mulighed for i forsøgsperioden at tilbyde tilkøbsydelser i hjemmeplejen og på plejecentre, hvilket hidtil kun har været muligt for private leverandører af hjemmehjælp.

Tilkøbsydelser forstås her som de ydelser, der ligger ud over de visiterede kerneydelser, og hvor borgeren selv skal betale den fulde omkostning for ydelsen – fx forårsrengøring, havearbejde, vinduesvask e.l.

Regeringen lancerede i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 frikommuneforsøget, som løber fra 2012 og frem til ultimo 2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve nye måder at styre opgaveløsningen på.

Regeringen har udvalgt ni frikommuner: Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social, Sundhed, Økonomi og administration
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev