KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland

For de unge, der påbegyndte en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx og htx) i Region Nordjylland i 2009, er gennemførelsesprocenten på 84,1 % landets højeste. Især er der en høj gennemførelsesprocent for unge med indvandrerbaggrund. Uddannelsesinstitutionerne arbejder alle med en række indsatser for fastholdelse, som de dog anvender forskelligt.
Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Britt Østergaard Larsen og Peter Ejbye-Ernst
Udgivet: Februar 2014

Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland

Konklusion

Årgangen af elever, der i 2009 påbegyndte en gymnasial uddannelse i Region Nordjylland, havde med 84,1 % landets højeste gennemførelsesprocent. Det tilsvarende tal for hele landet er 79,2 %. Dem, der har størst sandsynlighed for at gennemføre, er piger med høje karakterer fra folkeskolen, som kommer fra en social baggrund, hvor forældrene har uddannelse og arbejde.

Især de forholdsvis få unge ikke-vestlige efterkommere gennemfører en gymnasiale uddannelser, nemlig hele 85,5%.  Det er relativt flere, end blandt de danske unge i Nordjylland, hvor andelen er 84,1%, og det er helt modsat tendensen i resten af landet.

Analysen har kigget nærmere på, hvad seks ud af 25 gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland, gør for at fastholde de unge i uddannelse og hjælpe dem med at gennemføre. De tilbyder alle en fastholdelsesindsats i overgangen fra grundskolen, i undervisningstilrettelæggelsen, tilbud ud over den obligatoriske undervisning, vejledning ved studievejleder og psykolog, tæt monitorering af fravær og hurtig indgriben, hvis elever ændrer adfærd i retning af mere fravær, mobning mv.

Uddannelsesinstitutionerne tilrettelægger dog de samme typer af fastholdelsestilbud forskelligt. For eksempel er det forskelligt, om der er studievejledere på skolen en eller flere dage om ugen, eller om lektiecafé/lektietid placeres inden for eller uden for skoleskemaet. Tilrettelæggelsen af de anvendte fastholdelsestilbud er ofte tilpasset den enkelte institutions kontekst, herunder elevgrundlag og beliggenhed.

Baggrund

Baggrunden for undersøgelsen er Region Nordjyllands Uddannelsesstrategi 2012-2013. Med udgangspunkt i denne har Region Nordjylland, Regional Udvikling iværksat denne undersøgelse af gennemførelse og frafald på de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) i Nordjylland. Undersøgelsen skal være til hjælp i Regionsrådets koordinerende rolle på uddannelsesområdet med henblik på at realisere de uddannelsespolitiske mål om, at 95 og 60 % af en ungdomsårgang gennemfører henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.

Metode

Med kvantitative metoder belyses det, hvilken betydning elevernes sociale baggrund, køn, alder, etnicitet, udbytte af folkeskolen og personlige problemer har for risikoen for at falde fra. Analysen er gennemført for i alt 25 gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland.

Med kvalitative metoder undersøges fastholdelsesindsatsen med fokus på overgang fra grundskolen, undervisningstilrettelæggelse, undervisningstilbud ud over den obligatoriske undervisning, vejledningstilbud til elever med personlige problemer, fravær og sanktioner samt skolemiljø. I alt er der gennemført 18 enkelt- og gruppeinterview på seks udvalgte gymnasiale uddannelser.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Regional Udvikling, Region Nordjylland
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge
Kontakt

Helle Bendix Kleif

ORLOV, Projektleder

3158 7794 / hekl@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev