KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

ADHD, kriminalitet og mødet med velfærdssystemet

ADHD kan anskues som en individuel lidelse og funktionsnedsættelse, hvilket er tilfældet i psykiatrisk og neurologisk forskning. Man kan imidlertid også betragte ADHD som en problematik, der ikke entydigt kan tilbageføres til den enkelte person selv, uden også at medregne den enkeltes liv og sociale situation.
Udskriv Del på
Forfattere: Nichlas Permin Berger
Udgivet: December 2013

ADHD, kriminalitet og mødet med velfærdssystemet

Voksne, der har fået stillet en ADHD-diagnose, har ofte flere samtidige sociale og psykiske problemer, hvor kompleksitet og sammensætning ikke lader sig løse alene gennem enkeltstående behandlingsindsatser – hverken medicinske, psykoterapeutiske eller pædagogiske – og derfor er det nødvendigt med en bredere social indsats, der tilgodeser såvel den voksnes styrker og svagheder som dennes sociale situation.

Denne artikel tager udgangspunkt i et større forskningsprojekt med hovedtitlen ’ADHD-problematikkens sociale aspekter’, der blev gennemført i perioden 2010-2013 i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Projektet var et led i Socialstyrelsens satsning på ADHD-området og vedrørte sociale indsatser for personer med ADHD-relaterede problemstillinger inden for henholdsvis kriminalitets-, beskæftigelses- og familieområdet.

Type: Fagbladsartikel, BestPractice Psykiatri/Neurologi, 6, 23: 26-29
Vidensområder: Social, Sundhed