KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet

Der er stor forskel på, hvor godt børn med ikke-vestlig oprindelse kommer igennem skolesystemet i de enkelte kommuner - selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Det viser en benchmarkinganalyse, som KORA har udarbejdet for Ankestyrelsen.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg
Udgivet: April 2014

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet

KORA har i to rapporter benchmarket kommunerne i forhold til hinanden for at se, hvor godt deres udenlandske borgere fra ikke-vestlige lande integreres.

Rapporten her har fokus på to mål for integrationssucces på uddannelsesområdet: Børnene skal afslutte 9. klasses afgangsprøve med karakteren 2 eller mere i gennemsnit, og de unge skal færdiggøre en ungdomsuddannelse. Den anden rapport i serien har fokus på kommunernes integrationssucces på beskæftigelsesområdet.

Benchmarkinganalyserne tager højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår, og at indvandrerne derfor har forskellige forudsætninger for at komme godt igennem skolesystemet. Undersøgelsen tager højde for følgende rammevilkår:

  • indvandrerbørnenes og deres forældres helbred
  • forældres uddannelsesbaggrund
  • oprindelsesland
  • opholdstid i Danmark
  • befolkningsandel i bymæssig bebyggelse

Benchmarkingen foretages ved at sammenholde observerede andele for et givent succesmål med den forventede andel, hvor forventningen baseres på kommunens rammevilkår. Ligger den observerede andel højere end den forventede andel, er benchmarkingindikatoren positiv, og indvandrerne i kommunen integreres mere succesfuldt end landsgennemsnittet.

Konklusioner

Kommunerne er inddelt i femtedele, alt efter hvor godt indvandrerne klarer sig i forhold til kommunens rammevilkår, og kommunerne ligger ret forskelligt i de to målinger. Kun Næstved ligger i top ti i begge benchmarkinganalyser på uddannelsesområdet, mens Slagelse, Skive og Viborg ligger i den bedste femtedel i begge analyser.

Nedenfor vises inddelingen af kommunerne efter benchmarkingindikatoren. Resultaterne kan danne baggrund for erfaringsudveksling mellem kommunerne – dog kan top og bund ligge mere eller mindre langt fra hinanden. Derfor er kommuneinddelingen suppleret med en beskrivelse af forbedringspotentialet i form af forskellen mellem den mindst succesfulde og den mest succesfulde femtedel af kommunerne, når der er taget højde for kommunernes rammevilkår.

Folkeskolens afgangsprøve

På landsplan får 61 procent af børnene med ikke-vestlig indvandrerbaggrund karakteren 2 eller mere i gennemsnit ved deres 9. klasses afgangsprøve. Analysen viser, at der er kommunale forskelle, men at de ikke er store: Når der er taget højde for kommunernes rammevilkår, er forskellen mellem den mest succesfulde og den mindst succesfulde femtedel af kommunerne 8,4 procentpoint.

Nedenstående tabel indeholder grupperingen af kommuner på bagrund af benchmarkingen, og den gennemsnitlige benchmarkingindikator for hver gruppe ses i nederste række.

Tabel 1: Rangordning af kommuner på baggrund af andel med gennemsnitskarakteren 2 eller højere i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve

Tabel1 - Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet

Note: Kommuner med mindst 50 indvandrere og efterkommere i den relevante gruppe. Kommunerne er listet alfabetisk inden for grupperne. Kommuner markeret med fed er de ti kommuner, som er henholdsvis mest og mindst succesfulde.

Gennemfører en ungdomsuddannelse

58 procent af alle unge med ikke-vestlig indvandrerbaggrund gennemfører en ungdomsuddannelse. Analysen på dette område viser, at der er et relativt stort forbedringspotentiale: Når der er taget højde for kommunernes rammevilkår, er forskellen mellem den mest succesfulde og den mindst succesfulde femtedel af kommunerne 12,9 procentpoint.

Tabel 2: Rangordning af kommuner på baggrund af benchmarkingindikatoren for færdiggørelse af ungdomsuddannelse

Tabel2 - Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet

Note: Kommuner med mindst 50 indvandrere og efterkommere i den relevante gruppe. Kommunerne er listet alfabetisk inden for grupperne. Kommuner markeret med fed er de ti kommuner, som er henholdsvis mest og mindst succesfulde. 

 

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Ankestyrelsen
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge
Hent målingen for alle kommuner