KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Konference bygger bro mellem forskere og praktikere

Kommunal service, der er baseret på nyeste viden, giver borgerne mest kvalitet for skattekronerne. Brobygningskonference skal styrke kontakten mellem kommunale forskere, beslutningstagere og praktikere.
Udskriv Del på
Forfattere: Charlotte Olsen Konow
Udgivet: Marts 2010

Konference bygger bro mellem forskere og praktikere

Skoleledere, plejehjemsledere, jobcenterchefer og kommunalpolitikere kan mødes med forskere inden for netop deres fagområder, når Brobygningskonferencen løber af stablen den 25. maj i år. Det er AKF, Anvendt KommunalForskning, og COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, der står bag konferencen.

Kommunale embedsmænd, praktikere og politikere kan have stor gavn af tæt dialog med forskere, når de skal udvikle fx sundheds-, skole- eller beskæftigelsespolitik. Og forskere kan få inspiration til deres forskning fra praktikerne.

Viden om ”best practice” skal bruges

– Forskerne har en tendens til at sidde i deres egen lille verden, og kommunerne på deres side har ikke altid et vågent blik for, at der ligger nyttig viden i forskningsmiljøerne. Konferencen skal bidrage til at åbne kanalerne mellem kommuner og forskning, forklarer en af arrangørerne, forskningschef Olaf Rieper fra AKF.

– Et eksempel på forskning, der bliver brugt i praksis, er et projekt, hvor AKF-forskere hjælper sagsbehandlerne på to jobcentre, Jobcenter Herning og Jobcenter Holstebro, med at forbedre indsatsen over for langtidsarbejdsløse i matchgruppe 4 og 5. Andre forskere hjælper fx kommuner med at indføre nye børne- og ungepolitikker.

Praktikere kan inspirere forskere

Forskere kan også i høj grad få inspiration fra folk ude i den praktiske virkelighed, når de skal beslutte, hvilke spørgsmål det er relevant at forske i. Fx har AKF’s forskning på handicapområdet været inspireret af kontakten med organisationer og offentlige myndigheder på handicapområdet.

– Forskerne skal kende kommunens videnbehov for at kunne producere forskning, der er anvendelig og oplysende for praktikerne. Her er der igen brug for de åbne kanaler mellem forskningsverdenen og kommunerne, siger forskningschef Olaf Rieper fra AKF.

Ud over AKF’s konference er der andre tiltag i gang på området. KL har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forbedre samspillet mellem professionshøjskoler, forskningsinstitutioner og kommuner – i første omgang på skoleområdet. Og Servicestyrelsen har planer om at opbygge en videnportal, hvor god og relevant forskning bliver tilgængelig for folk uden for forskningsverdenen.

Konference skal gøre alle klogere

På Brobygningskonferencen den 25. maj fortæller en række praktikere og forskere om deres konkrete erfaringer med at samarbejde om at kvalificere den kommunale opgaveløsning.

– Konferencen kan bringe os et skridt nærmere, hvad evidensbaseret politik og praksis egentlig vil sige – det er jo et spørgsmål, der er blevet talt meget om i kommunerne de seneste år, siger seniorforsker i AKF, Ulf Hjelmar, som også er med til at arrangere konferencen.

Der vil være oplæg fra bl.a. Marianne Jelved, som er formand for Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi, samt fra en række centrale personer fra forskningsverdenen og kommunerne.

Deltagerne får desuden mulighed for at fordybe sig i særlige workshops inden for følgende områder: Sundhedsfremme, uddannelse, det sociale område, beskæftigelse og forvaltning/ledelse.

Type: Fagbladsartikel, AKF Nyt, 1
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration