KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Evaluering som omdrejningspunkt - om New Public Management på dansk

Udskriv Del på
Udgivet: Januar 2013

Evaluering som omdrejningspunkt - om New Public Management på dansk

Type: Bogbidrag, Der styres for vildt – om paradokser i styring af pædagogik, Red: Katrin Hjorth, Ane Qvortrup og Peter Henrik Raae: 27-48
Udgiver: Klim, København