KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Højtlæsning er vigtig for børns læsefærdigheder

Børn, hvis forældre har læst dagligt for dem, da de gik i 1. klasse, læser bedre som 15-årige end andre børn. Desuden klarer især drenge sig bedre i læsetesten, hvis deres forældre selv er flittige læsere. Det viser de nyeste danske PISA-resultater.
Udskriv Del på
Forfattere: Chantal Pohl Nielsen
Udgivet: December 2010

Højtlæsning er vigtig for børns læsefærdigheder

15-årige elever i hele landet er igen blevet testet i læsning, matematik og naturfag som et led i den internationale PISA 2009-undersøgelse. Herudover har de og deres forældre svaret på spørgsmål om deres hjemmebaggrund.

AKF har været med til at analysere resultaterne, og det viser sig, at forældrenes tidlige læsning med barnet har en sammenhæng med, hvor godt barnet læser, når det går ud af folkeskolen. Drenges læsefærdigheder synes endvidere at være mere følsomme over for forældrenes egne læsevaner end pigernes.

Forældre spiller vigtig rolle

Det er velkendt, at elevernes hjemmebaggrund har betydning for, hvordan de klarer sig i skolen. PISA 2009 har haft særligt fokus på læsning, og her viser det sig også, at hvis forældrene har en høj uddannelse og et godt job, er børnene generelt gode læsere. Sammen med 14 andre lande valgte Danmark at supplere PISA’s spørgeskema til eleverne med et spørgeskema til forældrene. Det giver et interessant indblik i den rolle, som forældre kan spille i forhold til at forbedre elevernes færdigheder.

Det viser sig, at omtrent to ud af tre forældre til de 15-årige elever svarede, at de havde læst for deres børn hver eller næsten hver dag, da barnet gik i 1. klasse. Den sidste tredjedel af forældrene havde læst for deres børn 1-2 gange om ugen eller sjældnere.

De elever, hvis forældre havde læst dagligt eller stort set dagligt for dem, da de gik i 1. klasse, klarer sig bedre i læsetesten som 15-årige end de elever, hvis forældre kun læste 1-2 gange om ugen for dem. Som det fremgår af figur 1 på side 20, gælder dette for både drenge og piger, selvom pigerne rent niveaumæssigt klarer sig bedre end drengene.

Piger læser bedst

Det har været et gennemgående træk i alle runder af PISA, at piger generelt læser bedre end drenge. Forskellen i læsefærdigheder blandt piger og drenge i OECD-landene i 2009-undersøgelsen er i gennemsnit 39 point. Det svarer til et helt skoleår. Danske drenge opnår i gennemsnit 480 point, mens danske piger opnår 509 point, altså en forskel på 29 point.

AKF's beregninger fra PISA 2009 viser, at selv blandt børn, hvis forældre læste for dem hver dag, da de var små, er der ret stor forskel på drenge og piger. Figur 1 viser, at piger, hvis forældre læste for dem hver dag, da de gik i 1. klasse, scorede 532 point i læsetesten, mens drengene scorede 501 point. Der er således en forskel på 31 point – det svarer til lidt mindre end et skoleår.

Forældrene som rollemodeller

Forældrenes egne holdninger og interesse for læsning kan også tænkes at have en afsmittende effekt på børnene. Hvis forældrene selv hyppigt læser for deres egen fornøjelses skyld, er børnene formodentlig også glade for at læse. Dermed vil de alt andet lige klare sig bedre i læseprøver i skolen.

I spørgeskemaet bliver forældrene bl.a. spurgt, hvor meget de selv læser derhjemme – og det kan være alt fra blade, tegneserier, romaner, skønlitteratur til faglitteratur. Resultaterne fra den danske PISA-undersøgelse viser, at godt 40% af forældrene læser mellem 1-5 timer om ugen. En tredjedel læser mellem 6 og 10 timer om ugen. Under 10% af forældrene læser mindre end en time om ugen.

Drenge påvirkes mest

Både drenge og piger har markant forskellig læsescore afhængigt af, om deres forældre selv læser 1-5 timer om ugen eller mindre end en time om ugen. Forskellen er omkring 21-22 point for både drenge og piger. Læseresultaterne for disse elevgrupper er præsenteret i figur 2 nederst på siden.

Især drenges læsefærdigheder synes at være påvirkede af, hvor meget deres forældre læser. Der er en forskel i læsescoren på 18 point – dvs. ca. et halvt skoleår – mellem drenge, hvis forældre selv kun læser 1-5 timer om ugen, og drenge, hvis forældre læser mere end 10 timer om ugen. Pigernes læsepræstationer synes at være mindre følsomme over for, hvor flittige læsere forældrene er. Der er næsten ingen forskel på pigernes læseresultater, uanset om deres forældre læser 1-5 timer om ugen, 6-10 timer om ugen eller mere end 10 timer om ugen.

Fakta om PISA 2009

  • PISA er et OECD-projekt. Formålet er at måle, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen i forhold til udfordringer i det virkelige liv.
  • Ca. 470.000 15-årige elever i 65 lande har deltaget i PISA 2009. 34 af de deltagende landene er OECD-lande.
  • PISA laves hvert tredje år. Hver gang testes eleverne i læsning, matematik og naturfag. Hovedfokus i 2009 er på læsning.
  • PISA gennemføres i Danmark af et konsortium bestående af AKF, Anvendt KommunalForskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DPU, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Danske børn i PISA

  • I gennemsnit opnår danske elever 495 point på PISA-læseskalaen i 2009. Det er tæt på OECD-gennemsnittet på 493.
  • Danmark er nr. 24 blandt de 65 deltagende lande i 2009. De danske elever ligger på niveau med elever fra fx USA, Sverige, Tyskland, Frankrig og Storbritannien.
  • De danske elevers gennemsnitlige læsefærdigheder har ikke ændret sig siden 2000, hvor PISA også havde fokus på læsning. Dog er andelene af meget svage læsere og meget dygtige læsere faldet, mens flere læser middelgodt.
  • Forskellen i læsefærdigheder blandt piger og drenge i OECD-landene er i gennemsnit 39 point. Det svarer til et helt skoleår

Læs mere

Egelund, Niels (red.) (2010): PISA 2009 – Danske unge i en international sammenligning. Resultatrapport. Tekniskrapport. Sammenfatning.

Type: Fagbladsartikel, AKF Nyt, 4
Vidensområder: Børn og unge, Social