KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Lokalpolitikeres rolle og råderum

I en ny og omfattende undersøgelse fra KORA og CBS er alle landets lokalpolitikere blevet spurgt om, hvordan de oplever deres rolle og råderum. Undersøgelsen belyser blandt andet, hvordan arbejdsvilkår og indflydelsesmuligheder er i dag, og hvordan vilkår og muligheder er blevet ændret de senere år.
Udskriv Del på
Forfattere: Lene Holm Pedersen, Kurt Houlberg, Sune Welling Hansen, Asmus Leth Olsen og Mats Joe Bordacconi
Udgivet: Oktober 2013

Lokalpolitikeres rolle og råderum

Konklusioner

Bruger mere tid på byrådsarbejde

46 procent af kommunalpolitikerne bruger mere end 20 timer om ugen på byrådsarbejdet. I 2009 var tallet kun 30 procent. Udvalgsformænd, borgmestre og andre med tunge poster bruger langt mere tid end menige medlemmer. Fælles for dem alle er, at størstedelen af timerne bliver lagt inden for rådhusets mure.

Ældre erfarne mænd på topposterne

Lokalpolitikere anno 2013 er lidt yngre og mere uerfarne end deres kolleger i 2009. Men generelt er de stadig forholdsvis gamle – gennemsnitsalderen er cirka 55 år. Og så er der stadig ret få kvinder og privatansatte: To ud af tre byrådspolitikere er mænd, og to ud af tre er offentligt ansatte.

Mange genopstiller

83 procent af lokalpolitikerne i undersøgelsen genopstiller til valget i år. Det er flere end tidligere. I 2009 ønskede 77 procent at genopstille, i 2001 var tallet 71 procent. De mange genopstillere er et positivt tegn på, at lokalpolitikerne er motiverede og villige til at kæmpe for en plads i byrådet.

Hver femte vil sige ja til Folketinget

20 procent af deltagerne i undersøgelsen vil tage imod, hvis de bliver tilbudt en opstilling til Folketinget. Det er langt flere end tidligere. I 1995 var det således kun 8 procent, der ville tage imod sådan en opfordring. Denne udvikling kan være en fordel for demokratiet, fordi de lokalpolitiske erfaringer er nyttige at have med på Christiansborg.

Brede aftaler i en krisetid

De væsentligste beslutninger i byrådene træffes i enstemmighed på trods af, at der er en grundlæggende uenighed på tværs af de politiske skel. Den økonomiske krise gør, at lokalpolitikerne er mere optagede af at træffe vigtige beslutninger på et bredt grundlag i 2013, end de var i 2009.

Prioriterer børn og ældre højest

Lokalpolitikerne vil gerne bruge flere penge på de klassiske velfærdsområder, hvis de fik muligheden for det. Hvis bloktilskuddet blev øget, ville de især lade ekstra midler gå til folkeskole, daginstitutioner og ældre. Hvis bloktilskuddet blev beskåret, ville de finde besparelserne på administrationen og på ikke-borgernære områder som beskæftigelse, vejvæsen og kultur.

Baggrund

Undersøgelsen er iværksat af KORA i et samarbejde med CBS og bygger på tidligere undersøgelser på området, bl.a. en tilsvarende undersøgelse gennemført af AKF før kommunalvalget i 2009.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medlemmer af landets kommunalbestyrelser. I alt 1033 kommunalbestyrelsesmedlemmer indgår i undersøgelsen.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Lene Holm Pedersen

Professor og forskningsleder

6063 8107 / leho@vive.dk

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev