KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator

Parkinsonforeningen og KORA har evalueret projekt Parkinsonkoordinator. Et særligt tilbud om støtte og rådgivning til parkinsonramte og deres familier i Gladsaxe, Frederiksberg og Herlev Kommune, afprøvet i perioden 2012 til 2013.
Udskriv Del på
Forfattere: Ayo Brandt, Kirsten Hoff, Laura Emdal Navne, Ida Marie Lind og Pernille Skovbo Rasmussen
Udgivet: Oktober 2013

Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator

Formål

Projekt Parkinsonkoordinator har haft til formål at udvikle og etablere en koordinatorfunktion, der kan yde sygdomsspecifik og rettidig rådgivning og støtte til parkinsonramte og deres familier. Projektets langsigtede mål er at bidrage til: At parkinsonramte kan forblive længst muligt på arbejdsmarkedet, at parkinsonramte kan klare sig længst muligt i eget hjem uden hjælpeforanstaltninger, og at den parkinsonramte og familien opnår størst mulig livskvalitet. Projektet har yderligere haft som mål at udvikle  metoder til at kvalificere arbejdet overfor parkinsonramte og deres pårørende.

Metode

Evalueringen er blevet til i samarbejde mellem KORA og Parkinsonforeningen. KORA har belyst de parkinsonramte deltagere, deres pårørende og centrale samarbejdspartneres oplevede udbytte af projekt Parkinson gennem en kvalitativ interviewundersøgelse. Parkinsonforeningen har foretaget en spørgeskemabaseret evaluering, der afdækker projektets effekt i forhold til de opstillede succeskriterier relateret til livskvalitet, arbejdsmarkedstilknytning, at blive længst muligt i eget hjem og oplevet udbytte af projektet blandt borgere og pårørende.

Resultater

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de parkinsonramte, der deltog i projektet, har bibeholdt deres tilknytning til arbejdsmarkedet i projektperioden, og at mindre end 10% af deltagerne i projektperioden har fået behov for boligændringer, øget behov for hjemmehjælp eller hjælpemidler. De parkinsonramte og deres familiers helbredsrelaterede livskvalitet flytter sig stort set ikke i projektperioden på trods af sygdommens progression, men færre pårørende oplever fysiske og psykiske gener i hverdagen ved projekts afslutning.

De parkinsonramtes sygdomsbelastning forværres i projektperioden, hvilket afspejler den forventede sygdomsudvikling.

Interviewundersøgelsen viser at et markant flertal af de 21 interviewede deltagere og de syv samarbejdspartnere anerkender parkinsonkoordinatorens indsats med særlig vægt på at blive set, lyttet til og anerkendt som hel familie. Interviewundersøgelsen peger også på, at rollen som facilitator, der har skubbet til de parkinsonramtes initiativ, deres egenomsorg og deres sygdomserkendelse har været mest fremtrædende i dette projekt.

Desuden udtrykker deltagerne et ønske om, at koordinatorfunktionen tilbydes såvel lige efter diagnosen stilles som ved fremskreden sygdom, at koordinatoren har specialviden om sygdommen, og at koordinatoren har mulighed for at være ”en uvildig tredjepart”.

Type: Notat
Samarbejdspartnere: Parkinsonforeningen
Vidensområder: Sundhed, Arbejdsmarked og uddannelse