KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Measuring School Performance by Student Retention

Den danske regering har som mål, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse og at 60% gennemfører en videregående uddannelse. For at nå disse mål, skal frafaldet på bl.a. de mellemlange videregående uddannelser nedbringes.
Udskriv Del på
Forfattere: Christophe Kolodziejczyk, Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen
Udgivet: August 2013

Measuring School Performance by Student Retention

Højt frafald resulterer i spild af menneskelig kapital og potentielt tab af produktiv arbejdskraft. Men hvordan begrænses frafaldet? En mulighed for at besvare spørgsmålet er at studere de uddannelsesinstitutioner, der er gode til at fastholde eleverne, når der er taget højde for elevernes individuelle risikofaktorer for frafald, fx social baggrund.

Et første skridt på vejen, er at have en indikator for, hvad en velfungerende institution er. I dette papir foreslår vi to metoder til måling af skolernes resultater i forhold fastholdelse. Metoderne er illustreret ved to eksempler fra det danske uddannelsessystem: erhvervsuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration, Social, Børn og unge