KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Kejsersnit på Moders ønske - organisation og Økonomi

Organisationsanalysen baseres på tre kvalitative casestudier. Studierne indikerer, at i det omfang man kan sikre gode fødselsforløb for kvinderne kunne en meget væsentlig del af efterspørgslen på kejsersnit på moders ønske reduceres.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg
Udgivet: December 2005

Kejsersnit på Moders ønske - organisation og Økonomi

Omfanget af kejsersnit på moders ønske vurderes som meget moderat, og næsten altid velbegrundet.

Organisatorisk har de involverede sygehuse valgt at håndtere patientgruppen, der henvender sig med ønske om et kejsersnit på moders ønske, ved at sætte fokus på udredningen af de bagvedliggende årsager til ønsket, for derved at hjælpe kvinden til at kunne træffe et informeret valg om, hvilken fødselsmåde der ønskes, og eventuelt lave aftaler om alternative fødselsforløb.

Flere forskellige forhold adskiller de tre afdelinger i måden, hvorpå de mere generelt har organiseret forløbet omkrig et kejsersnit. Omlægningen til faste dage, hvor der
udføres kejsersnit, rapporteres at have givet en række fordele både for personale, patienten og produktiviteten, uden at der kan peges på nævneværdige ulemper.

Mere fra samme projekt
Type: Bogbidrag, Kejsersnit på Moders ønske, Red: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
Udgiver: Sundhedsstyrelsen, København
Vidensområder: Sundhed, Børn og unge, Økonomi og administration