KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Fra forskning til praksis

En rapport om overensstemmelsen mellem forskningsbaseret viden og ansvarshavende lægers kliniske praksis ved behandling af leverpatienter i Danmark
Der er få, der modsætter sig det synspunkt, at dansk klinisk praksis skal være baseret på den bedste kliniske evidens. Det er derfor nærliggende at spørge, om dansk klinisk praksis er evidensbaseret? Og hvis ikke, hvor meget den afviger fra evidensen? Og hvorfor? Hvad kan man gøre for at fremme en mere evidensbaseret klinisk praksis? 
Udskriv Del på
Forfattere: Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg, Louise Herbild, Kim Rose Olsen, Marlene Willemann Würgler, Jes Søgaard og Christian Gluud
Udgivet: Januar 2005

Fra forskning til praksis

De spørgsmål var udgangspunkt for et samarbejde mellem DSI og Cochrane Hepato-Biliær Gruppen i Copenhagen Trial Unit, H:S Rigshospitalet.

Med udgangspunkt i en række almindelige leversygdomme som hepatitis, cirrose og komplikationer til cirrose beskriver rapporten:

■ forskelle mellem forskningsbaserede anbefalinger og dansk klinisk praksis
■ forskelle mellem danske klinikeres praksis 
■ mulige faktorer til forklaring af påviste forskelle
■ barrierer og broer for en forskningsbaseret klinisk praksis.

Skal lægernes faglige opdatering forbedres, synes flere virkemidler nødvendige. Der skal en indsats til fra lægerne selv. Men den måde viden og forskningsresultater spredes på - det være sig lokalt, regionalt eller nationalt - bør også underkastes en analyse og opdatering.

Rapporten henvender sig til alle, der arbejder med interesserer sig for kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed