KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Klinisk praksisvariation og kliniske retningslinjer i sociologisk nyinstitutionelt perspektiv - Ph.D afhandling

Hvorfor varierer klinisk praksis i behandlingen af leverpatienter mellem danske sygehuse – og hvilken rolle spiller kliniske retningslinjer for sygehuslægers behandlingsvalg? Disse spørgsmål diskuteres i Pia Kürstein Kjellbergs ph.d.-afhandling, som er baseret på et casestudie af to behandlingsmæssige kontroverser i behandlingen af leversygdomme.
Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2006

Klinisk praksisvariation og kliniske retningslinjer i sociologisk nyinstitutionelt perspektiv - Ph.D afhandling

Af afhandlingen fremgår:

  • at evidensbaserede kliniske retningslinjer kan, men ikke nødvendigvis vil være, et relevant afsæt for klinisk praksis 
  • at nationale meningsdannere – toneangivende læger og afdelinger – spiller en afgørende rolle for lægernes behandlingsvalg, idet lægerne søger at efterligne deres praksis, når de kommer i tvivl, om lokal klinisk praksis lever op til ”state of the art”
  • at det, der adskiller sygehuse med en høj grad af evidensbasering fra sygehuse med en mindre grad af evidensbasering, er det omfang, hvori lægerne aktivt opsøger situationer, hvori de bringes i tvivl, om lokal klinisk praksis lever op til ”state of the art”.

Afhandlingen giver indsigt i de problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med udvikling og implementering af kliniske retningslinjer, og er relevant for alle med forskningsmæssig interesse i klinisk praksis variation, implementering af kliniske retningslinjer og evidensbaseret medicin.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed