KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Præhospital indsats i Frederiksborg Amt

MTV-syntese
Denne rapport handler om et forsøg med at forbedre indsatsen over for akut syge og tilskadekomne borgere ved at tilbyde en hurtigere og mere kvalificeret hjælp i den præhospitale fase, dvs. før patienten ankommer til sygehuset. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jannie Kilsmark, Rikke Vita Borre Jacobsen, Karsten Haugaard, Marianne Ingeholm Larsen, Claus Falck Larsen, Pia Kürstein Kjellberg, Mette Bodil Meldgaard, Vagn Bach og Jes Søgaard
Udgivet: November 2006

Præhospital indsats i Frederiksborg Amt

I Frederiksborg Amt har det været ønsket at sikre borgerne, at hjælpen når hurtigere frem til skadestedet ved at indsætte såkaldte akutbiler i en række områder af amtet, hvor der er relativ lang afstand til nærmeste Falck-station.

Samtidig har amtet ønsket at tilbyde borgerne en mere kvalificeret hjælp på skadestedet ved at videreuddanne falckredderne i akutbiler og ambulancer.

Der er gennemført en evaluering i form af en medicinsk teknologivurdering af effekten ved den ændrede præhospitale indsats i Frederiksborg Amt.

Evalueringen omfatter fire delanalyser, som belyser de medicinske effekter, de organisatoriske effekter, de sundhedsøkonomiske effekter og effekten på borgernes oplevelse af tryghed.

Delanalyserne og resultaterne herfra er detaljeret beskrevet i fire selvstændige rapporter.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed