KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Screening for livmoderhalskræft - økonomi

Screening for livmoderhalskræft har til formål at nedsætte forekomst og dødelighed af livmoderhalskræft ved at opspore og behandle sygdommens forstadier, inden de eventuelt udvikler sig til kræft.

Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg
Udgivet: September 2007

Screening for livmoderhalskræft - økonomi

Med udgangspunkt i de internationale retningslinier anbefales det særligt, at alle kvinder mellem 23 og 65 år inviteres til screening for livmoderhalskræft – i aldersgruppen 23-50 år hvert tredje år og herefter hvert femte år.

I Danmark er forekomsten af livmoderhalskræft imidlertid fortsat høj i aldersgrupperne over 65 år.

Med henblik på en vurdering af, om der er grundlag for en eventuel yderligere udvidelse af den screenede aldersgruppe, anbefales det at gennemføre en undersøgelse til belysning af denne problemstilling.

Bilagsmateriale vedr. økonomien findes desuden på siderne 99-108.

Type: Bogbidrag, Screening for livmoderhalskræft - anbefalinger., Red: Sundhedsstyrrelsen: 52-56
Udgiver: Sundhedsstyrelsen, København
Vidensområde: Sundhed