KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Opfølgende hjemmebesøg til ældre efter udskrivelse fra sygehus

En medicinsk teknologivurdering
Ældre, svækkede patienter, der udskrives fra sygehus, har stor risiko for kort efter at blive genindlagt. Det er derfor relevant at undersøge, om denne risiko kan reduceres.
Udskriv Del på
Forfattere: Helle Neel Jakobsen, Lars Rytter, Finn Rønholt, Anna Viola Hammer, Anne Helms Andreasen, Aase Nissen, Jakob Kjellberg og Karin Stadsgaard
Udgivet: August 2007

Opfølgende hjemmebesøg til ældre efter udskrivelse fra sygehus

I denne MTV er der undersøgt en model, hvor ældre patienter efter udskrivelse 
fra sygehus får opfølgende hjemmebesøg.

Type: Rapport
Udgiver: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering
Vidensområde: Sundhed